POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy

Organy Gminy

Skład komisji Rady
Petycja dotycząca wspierania gospodarstw domowych w zakresie stopniowej instalacji biologicznych oczyszczalni ścieków
Raport o stanie gminy Miłosław za 2023 rok
Protokoły sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu kadencji 2024-2029
Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym – kadencja 2024-2029
Sprawozdania z działalności Burmistrza Gminy Miłosław kadencja 2024-2029
Petycja ws. wprowadzenia nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy
Skład Rady
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 lutego 2024 r. do 22 marca 2024 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 24 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2024 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 20 grudnia 2023 r. do 24 stycznia 2024 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 listopada 2023 r. do 20 grudnia 2023 r.
Sprawozdania z działalności Burmistrza Gminy Miłosław kadencja 2018-2024
Petycja ws. utwardzenia i naprawy drogi ziemnej oraz montażu znaków o ograniczeniu prędkości – Czeszewo
Petycja ws. utwardzenia drogi gminnej – Miłosław
Protokoły sesji Rady Rady Miejskiej w Miłosławiu kadencji 2018-2024
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 25 października 2023 r. do 28 listopada 2023 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 27 września 2023 r. do 25 października 2023 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 21 sierpnia 2023 r. do 27 września 2023 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 14 czerwca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r.
Inicjatywa – wszyscy kontrolujmy wydatki publiczne – petycja dot. planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy
Wniosek o podjęcie uchwały ws. wystąpienia z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw
Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej wraz z odpowiedzią
Petycja wzywająca Radę Miejską w Miłosławiu do podjęcia uchwały dotyczacej reparacji wojennych od Niemiec
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 24 maja 2023 r. do 14 czerwca 2023 r.
Raport o stanie gminy Miłosław za 2022 rok
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 kwietnia 2023 r. do 24 maja 2023 r.
Petycja przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przez P4 Sp. z o.o. w m. Białe Piątkowo wraz z odpowiedzią
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 marca 2023 r. do 26 kwietnia 2023 r.
Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 21 grudnia 2022 r. do 19 stycznia 2023 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalości Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 listopada 2022 r. do 21 grudnia 2022 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 października 2022 r. do 28 listopada 2022 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 września 2022 r. do 26 października 2022 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie miedzysesyjnym, tj. od 24 sierpnia 2022 r. do 28 września 2022 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 23 czerwca 2022 r. do 24 sierpnia 2022 r.
Petycja w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe – prośba o poparcie
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 maja 2022 r. do 22 czerwca 2022 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 kwietnia 2022 r. do 25 maja 2022 r.
Raport o stanie gminy Miłosław za 2021
Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej wraz z odpowiedzią
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 31 marca 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 24 lutego 2022 r. do 30 marca 2022 r.
Ogłoszenie o petycji wielokrotnej
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 27 stycznia do 23 lutego 2022 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 4 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r.
Plany, programy i strategie Gminy Miłosław
Uzupełnienie petycji z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 16 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 r.
Petycja w sprawie zwołania posiedzeń rad miejskich i gminnych w celu podjęcia uchwał w sprawie wydania zakazu: stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej, stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów)
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 25 listopada 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 8 października 2021 r. do 24 listopada 2021 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 31 sierpnia 2021 r. do 7 października 2021 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 30 lipca 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 22 czerwca 2021 r. do 29 lipca 2021 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 1 czerwca 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
List otwarty – petycja Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.
Raport o stanie gminy Miłosław za 2020 rok
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 10 marca 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r.
Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 6 lutego 2021 r. do 9 marca 2021 r.
Petycja do samorządu gminy w sprawie pakietu profilaktycznego zachęcającego mieszkańców do uzupełnienia niedoborów witaminy D
Petycja w sprawie remontu drogi na ul. Różowej w Miłosławiu wraz z odpowiedzią
Petycja mieszkańców ul. Dworcowej w Miłosławiu w sprawie poprawy bezpieczeństwa
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 19 grudnia 2020 r. do 5 lutego 2021 r.
Uzupełnienie do petycji – listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO: „STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”
Petycja – list otwarty Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO: „STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”
Ogłoszenie o petycji wielokrotnej
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 listopada 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.
Petycja
Petycja
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 22 października 2020 r. do 27 listopada 2020 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 24 września 2020 r. do 21 października 2020 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 17 sierpnia 2020 r. do 24 września 2020 r.
Petycja wielokrotna ws. zmiany sposobu użytkowania wiaty magazynowej na budynek inwentarski w m. Orzechowo, wraz z odpowiedzią.
Petycja mieszkańców i właścicieli nieruchomości Osiedla Staw Pawelski w m. Miłosław ws. montażu oświetlenia ulicznego, wraz z odpowiedzią.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejsiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 7 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 maja 2020 r. do 7 lipca 2020 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 kwietnia 2020 r. do 28 maja 2020 r.
Raport o stanie gminy Miłosław za 2019 rok
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 27 marca 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 lutego 2020 r. do 27 marca 2020 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 10 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r.
Informacja Przewodniczacego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 30 grudnia 2019 r. do 10 lutego 2020 r.
Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 30.12.2019 r.
Protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 22.05.2019 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 12 grudnia 2019 r. do 30 grudnia 2019 r.
Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 12.12.2019 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 20 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.
Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 20.11.2019 r.
Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 8.11.2019 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 8 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 23 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r.
Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 23.10.2019 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 września 2019 r. do 23 października 2019 r.
Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu – 26.09.2019 r.
Informacja Przewodniczacego Rady Miejskiej o działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 11 września 2019 r. do 26 września 2019 r.
Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Milosławiu – 11.09.2019 r.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym, tj. od 28 sierpnia 2019 r. do 11 września 2019 r.