POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Rada Miejska > Kadencja 2014-2018 > skład osobowy i funkcje pełnione w komisjach

skład osobowy i funkcje pełnione w komisjach

Komisja Rewizyjna


Maciej Jankowiak– Przewodniczący


Robert Suchorski – Zastępca Przewodniczącego


Dawid Strzelczyk – Członek


Piotr Trawiński – Członek


 


Komisja Finansowo – Budżetowa


Dawid Strzelczyk – Przewodniczący


Małgorzata Bzowa – Zastępca Przewodniczącego


Romuald Barszcz – Członek


Hubert Gruszczyński – Członek


Maciej Jankowiak – Członek


Roman Świtek – Członek


 


Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych


Hanna Spychała – Przewodnicząca


Małgorzata Bzowa – Zastępca Przewodniczącej


Romuald Barszcz – Członek


Krystyna Dobroczyńska – Członek


Justyna Gorzelana – Członek


Maria Orzechowska – Członek


Robert Suchorski – Członek


Krzysztof Tobolski – Członek


Piotr Trawiński – Członek


Grzegorz Wizła – Członek


Anna Woźniak – Członek


 


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Anna Woźniak – Przewodnicząca


Justyna Gorzelana – Zastępca Przewodniczącej


Krystyna Dobroczyńska – Członek


Hubert Gruszczyński – Członek


Maria Orzechowska – Członek


Hanna Spychała – Członek


Roman Świtek – Członek


Krzysztof Tobolski – Członek


Grzegorz Wizła – Członek