POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonej w Gminie Miłosław przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Miłosław.
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – Chlebowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym – Chlebowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie – Miłosław, dz. nr 799
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miłosław przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany – Nowa Wieś Podgórna
Wykaz nieruchomości położonej w Gminie Miłosław przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Orzechowo.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy – Miłosław
Wykaz nieruchomości położonych w Gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Orzechowo
Wykaz 2 nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat dotychczasowemu najemcy – Orzechowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat dotychczasowemu najemcy – Orzechowo
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat dotychczasowemu najemcy – Miłosław
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat – Miłosław
Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w gruncie – Biechowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym – Bugaj
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do oddania w dzierżawę – Miłosław dz. nr 32_16
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do oddania w dzierżawę – Miłosław dz. nr 27/2
Wykaz nieruchomości położonych w m. Orzechowo, gm. Miłosław, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Wykaz – zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w m. Orzechowo, gm. Miłosław, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
Wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy Miłosław przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
WYKAZ nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Miłosław
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Orzechowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do oddania w dzierżawę – Mikuszewo
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Miłosław
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Miłosław
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym – Orzechowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym – Miłosław
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia dotychczasowemu użytkownikowi – Miłosław
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy – Miłosław
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia – Bugaj
Wykaz nieruchomości położonych w Gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Orzechowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Orzechowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do najmu na okres 5 lat, Chlebowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat, Chlebowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat dotychczasowemu dzierżawcy, Miłosław
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy, Miłosław
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Białe Piątkowo
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – Orzechowo
wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – Miłosław
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, Orzechowo
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz – zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – Orzechowo
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – Bagatelka (obręb Bugaj)
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia – Miłosław
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia – Bugaj
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Miłosław
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Czeszewo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu – Orzechowo
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu Miłosław, Orzechowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Miłosław
Wykaz – Orzechowo
Wykaz – użyczenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy/użyczenia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Bagatelka
Wykaz – dzierżawa garaż Miłosław
Wykaz – DOMEK OGRODNIKA
Wykaz – lokal mieszkalny ul. Lipowa Orzechowo
Wykaz – umowa najmu ul. Pałczyńska
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- DOMEK OGRODNIKA
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości – Orzechowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy/najmu – Miłosław, działka nr 799
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.
ogłoszenie o wykazie nieruchomości do sprzedaży – Czeszewo, działka nr 140
Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości położonych w Miłosławiu
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości Miłosław
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości – Miłosław
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Białe Piątkowo
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Orzechowo
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości – Orzechowo
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości – dzierżawa – Miłosław
Ogłoszenie o wykazie – dzierżawa Białe Piątkowo, Miłosław
Ogłoszenie o wykazie – dzierżawa
Ogłoszenie o wykaz – Orzechowo ul. Miłosławska 54
Ogłoszenie o wykazie -Orzechowo
Ogłoszenie o wykazie
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości – Miłosław , Mikuszewo, Orzechowo, Białe Piątkowo, Biechowo
Ogłoszenie o wykazie lokal mieszkalny – Miłosław
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości – Miłosław
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości – Miłosław , Orzechowo
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości- Miłosław
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości – Biechowo, Białe Piątkowo