POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Burmistrz > Dane personalne

Dane personalne

Funkcję Burmistrza Gminy Miłosław pełni Hubert Gruszczyński.

Burmistrzem został wybrany w wyniku ponownego głosowania w dniu 4 listopada 2018 r., otrzymując 51,52% głosów ważnych, a obowiązki objął, składając ślubowanie wobec Rady Miejskiej w Miłosławiu na sesji w dniu 23 listopada 2018 r.

Ponownie został wybrany Burmistrzem w wyborach przeprowadzonych 7 kwietnia 2024 r., uzyskując – jako jedyny kandydat – 86,41% ważnie oddanych głosów. Ślubowanie złożył na sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 7 maja 2024 r.