POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza od 22.04 – 27.05.08r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej


tj.  od  dnia 22 kwietnia do  27 maja   2008 roku


  


I.  Sprawy bieżące


     


      1. Planowany na dzień 25 kwietnia  2008 roku  przetarg nieograniczony na sprzedaż działki   nr 545/24 o pow. 0,1766 ha położonej w Orzechowie przy ul. Miłosławskiej  zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. 736 m2  w tym 185 m2  pomieszczeń biurowo – socjalnych, nie odbył się ze względu na brak zainteresowania.     2. W dniu 30 kwietnia w związku ze 160 rocznicą Wiosny Ludów i 40 rocznicą nadania imienia Szkole Podstawowej w Miłosławiu brałem udział  w uroczystościach przygotowanych na tę okoliczność.  Po uroczystej mszy świętej przy pomniku Wiosny Ludów zostały uroczyście złożone wiązanki kwiatów. Przy Szkole Podstawowej  Miłosławiu odbył się uroczysty apel.     3. Zgodnie z kalendarzem wyborczym trwają prace związane z przygotowaniami
do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu dla wyboru radnego w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 5 obejmującym wieś Orzechowo. W wyznaczonym terminie Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała trzech kandydatów.  Wybory odbędą się 1 czerwca bieżącego roku.   4. W dniach od 1 do 4 maja br. gościliśmy w Miłosławiu 6 osobową delegację członków Komitetu „Miłosław-Polska” z Bergen.


Podczas wizyty goście odwiedzili świetlice wiejskie w m. Mikuszewo, Chlebowo, Pałczyn, Skotniki i Biechowo. Brali udział w pikniku osób niepełnosprawnych
w Gorzycach. W Czeszewie odwiedzili uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, zwiedzili  Ośrodek Hipoterapii.   


W Zespole Szkół w Orzechowie mogli zobaczyć salę do nauki języka angielskiego, plac sportowo-rekreacyjny. W dniu 3 maja brali udział w uroczystej mszy świętej
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu.  5. W dniu 4 maja 2008 r. w Szreniawie k. Poznania uczestniczyłem
z Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP Romanem Dolatą  oraz z druhami z OSP Orzechowo w  Wojewódzkich obchodach Święta Strażaka. Podczas tej uroczystości specjalnym wyróżnieniem – medalem Semper Vigilant za czyn bohaterski uhonorowany został druh Janusz Nowak z OSP Orzechowo.


To szczególne odznaczenie Semper Vigilant  czyli „Wiecznie czuwający”  przyznano druhowi Januszowi Nowakowi  za uratowanie życia tonącemu w samochodzie mężczyźnie  na przeprawie promowej w Dębnie. Zdarzenie to miało miejsce
15 sierpnia 2007 r. 


   W dniu 16  maja podczas Obchodów Święta Strażaka we Wrześni druh Janusz Nowak otrzymał z rąk Starosty Wrzesińskiego  medal Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego „Za ofiarność i Odwagę”. Janusz Nowak został też uznany za Powiatowego Strażaka OSP roku 2007.6.      Na rok szkolny 2008/2009 przyjąłem  arkusze organizacyjne  od dyrektorów


szkół i przedszkoli, które po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty  zostaną zatwierdzone stosownym zarządzeniem  Burmistrza.7. Zaległości podatkowe  na dzień 30 kwietnia 2008 roku wynoszą 22.651,85


złotych i   przedstawiają się następująco:Osoby prawne:


– Podatek rolny                               –         62,00


– Podatek od nieruchomości        –  12.264,35


                                            


Osoby fizyczne:


– Podatek rolny                               – 5.505,90


– Podatek od nieruchomości        – 4.803,60


– Podatek leśny                              –     16,00
                                                                                  B u r m i s t r z


                                                                                  (-) Zbigniew Skikiewicz


Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji
w dniu  22 kwietnia 2008 roku.


Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli otrzymał uchwały o następujących numerach;


– Nr XIV/98/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy w Miłosławiu;


– Nr XIV/99/08 zmieniająca uchwałę Nr VIII/58/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie;


– Nr XIV/100/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chlebowo;
– Nr XIV/101/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biechowo;
– Nr XIV/102/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pałczyn;
– Nr XIV/103/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
   „Z NAMI WARTO”;


– Nr XIV/104/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu i nazwy Gminy Miłosław.


Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Koninie przesłana została  uchwała 


– Nr XIV/98/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy w Miłosławiu.


Do Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie  przekazana została uchwała


Nr XIV/99/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr VIII/58/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej
 w Czeszewie.


Sekretarz Zarządu OSP Orzechowo otrzymał uchwałę Nr  XIV/104/08 z dnia
22 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu i nazwy Gminy Miłosław.


Stowarzyszenie „Z NAMI WARTO” Pyzdry otrzymało  uchwałę Nr XIV/103/08
z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”.                                                                                      


                                                                                                   B u r m i s t r z


                                                                                                    (-) Zbigniew Skikiewicz