POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zagospodarowanie przestrzenne > Studium Gminy Miłosław

Studium Gminy Miłosław

uchwała nr LXI.525.23 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław
Nr XLVIII.422.22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY MIŁOSŁAW
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY MIŁOSŁAW (28.09.2022 r.)
Zmiana Studium Gminy Miłosław (31.05.2021 r.)
Zmiana Studium Gminy Miłosław (17.04.2018 r.)
Studium Gminy Miłosław (28.09.2015 r.)
o ogłoszeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław dla obrębu Miłosław oraz części obrębów: Pałczyn, Kębłowo, Lipie, Bugaj, Kozubiec, Gorzyce i Białe Piątkowo
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław