POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 27.10.2006 r. do 4.12.2006 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
tj. od 27 października do 4 grudnia 2006 roku


 


 


 


Sprawy bieżące:

 


1.Wybory – frekwencja średnia w gminie wyniosła 53,57 %


 


Obwód 1 – Miłosławskie Centrum Kultury – 60,51 %


Obwód 2 – Bugaj – 46,46 %


Obwód 3 – Mikiuszewo – 58,89 %


Obwód 4 – Orzechowo – 52,34 %


Obwód 5 – Czeszewo – 49,63 %


Obwód 6 – Biechowo – 43,94 %


Obwód 7 – Urząd Gminy – 60,23 %


 


 


 


2. Projekt budżetu gminy na 2007 rok. Dokument ten zawiera podstawowe dochody i wydatki zabezpieczające funkcjonowanie gminy. Nie ma w nim na tą chwilę zawartych konkretnych inwestycji. Myślę, że jest to zrozumiałe ze względu na czas jego powstawania. Konkretne propozycje inwestycyjne przedstawione zostaną Wysokiej Radzie w momencie debaty nad ostatecznym kształtem budżetu gminy na rok przyszły.


 


3. 15 listopada gościliśmy w Miłosławiu tegoroczną laureatkę nagrody Kościelskich panią Jolantę Stefko. Pani Jolancie towarzyszył również ubiegłoroczny laureat pan Jacek Dehnel. Spotkali się oni ze swoimi czytelnikami i mieszkańcami gminy Miłosław na przemiłym wieczorze literackim zorganizowanym przez Miłosławskie Centrum Kultury w kościele poewangelickim. Spotkaniu towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie miłośników literatury.


 


4. 23 listopada przebywał w naszej gminie Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Pan Władimir Kuzniecow. Po krótkim pobycie w Urzędzie Gminy Pan Konsul w moim towarzystwie odwiedził odnowiony grób zwiadowców radzieckich na cmentarzu parafialnym we Czeszewie, a także pomnik w Sarnicach upamiętniający miejsce śmierci zwiadowców. Konsul spotkał się także z młodzieżą szkoły podstawowej w Czeszewie, która opiekuje się wyżej wymienionymi miejscami pamięci. Wyraźnie wzruszony podziękował dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu, a przede wszystkim dzieciom za pamięć o poległych w 1944 roku żołnierzach radzieckich. Prosił mnie także o przekazanie Wysokiej Radzie i władzom samorządowym gminy Miłosław najwyższych wyrazów uznania za wspaniałą inicjatywę i realizację w zakresie odnowienia nagrobka i pomnika zwiadowców. Dodam tylko, że koszt odnowy pomnika w Sarnicach pokryła w całości Federacja Rosyjska.


 


5. Powołanie na zastępcę burmistrza pana mgr inż., Błażeja Pera.


 


 


 


 


Realizacja uchwał Rady Miejskiej


Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Prawny i Nadzoru w Poznaniu
otrzymał uchwałę


 


 


Nr XXXVII/231/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w 2007 roku robót rekultywacyjnych na terenie gminy Miłosław, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych


 


Wraz z wnioskiem o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Orzechowie została przesłana do Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu


 


 


Uchwały podjęte na sesji w dniu 27 listopada 2006 roku przesłano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Prawny i Nadzoru w Poznaniu


 
  • Nr I/1/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej  • Nr I/2/06 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej  • Nr I/3/06 zmieniająca uchwałę Nr XXII/134/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu
    w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów


 


 


 


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wniosłem o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwałę Nr I/3/06 zmieniająca uchwałę Nr XXII/134/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów podjętej na sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 listopada 2006 roku.