POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje

Ogłoszenia / Informacje

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na 2024 rok
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. NARODZENIA NMP W BIECHOWIE NA MODERNIZACJĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ W KOŚCIELE KLASZTORNYM W BIECHOWIE (KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NARODZENIA NMP)
Informacja Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o ogłoszeniu II przetargu na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, gm. Września
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego gminy Miłosław
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym
LXVII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 22 marca 2024 r.
Informacja o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego
Ogłoszenie postępowania zakupowego na prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym w zespole kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu – etap II
Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Gminy Miłosław
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektów celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego
Zarządzenie ws. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
Zarządzenie ws. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.
LXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU – 28 LUTEGO 2024 R.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP ul. 11Listopada Miłosław oraz w rejonie stawu Bażantarnia w Bugaju
Informacja o realizacji przez Siły Zbrojne RP ćwiczenia wojskowego pk. DRAGON-24
OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA ŁAWNIKÓW
Informacja o naborze kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Niechanowo
Zarządzenie ws. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w 2024 r.
Zarządzenie ws. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w sferze turystyka i krajoznawstwo w 2024 r.
Informacja Starosty Wrzesińskiego o wykazie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem – Września
Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektów
Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługę wodną – Sklejka Orzechowo
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeszewie
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu
Informacja o naborze kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Września
ENEA Operator sp. z o.o. – PLANOWANE WYŁĄCZENIA
Ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Informacja Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, gm. Września
Informacja o naborze kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Gniezno
LXV sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 24 stycznia 2024 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. drogowych w Urzędzie Gminy Miłosław
Zarządzenie ws. ustalenia wzoru wniosku, wzoru umowy oraz wzoru sprawozdania z udzielonej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2024 r.
Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznyć w sferze turystyka i krajoznawstwo w 2024r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024r.
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Gminy Miłosław
Informacja dot. składania wniosków o dowód osobisty 28 grudnia 2023 r.
Ogłoszenie o uruchomieniu syren w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia 2023 r. godz. 16.40
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
Burmistrz Gminy Miłosław ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent ds. drogowych w Referacie infrastruktury, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
LXIV sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.w dniu 20.12.2023r.
Informacja o zagrożeniu ASF i postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czeszewie przy ulicy Leśnej
Burmistrz Gminy Miłosław ogłasza nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Gminy Miłosław
Ogłoszenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody w m. Pałczyn do oczyszczalni ścieków należącej do ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ul. Wrzesińskiej, gmina Miłosław – część A
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ul. Wrzesińskiej, gmina Miłosław – część A
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości nierolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Piłka, gm. Międzychód
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Mokrzec, gm. Międzychód
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości nierolnych przeznaczonych do sprzedaży – obręb Miłosław
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości nierolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Michorzewo, gm. Kuślin
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości nierolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Kalina, gm. Gniezno
Ogłoszenie Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu o wykazie nieruchomości nierolnej przeznaczonej do sprzedaży – obręb Obłaczkowo
LXIII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 28 listopada 2023 r.
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
Zawiadomienie o włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków – Kapliczka przydrożna Najświętsze Serce Jezusa, Pałczyn
Zawiadomienie o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków – Pałczyn 29
Ogłoszenie o wyznaczeniu kolejnego terminu składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu – do dnia 5.12.2023 r.
Ogłoszenie o kontrolach zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
Ogłoszenie o II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2023
Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na rzecz TARKETT Polska Sp. z o.o.
Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków – Kapliczka przydrożna Najświętsze Serce Jezusa, Pałczyn
Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków – Pałczyn 39
LXII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 25 października 2023 r.
Postępowanie w sprawie spadku
Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2024 r.
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
LXI sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 27 września 2023 r.
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
Nabór na stanowisko kierownika Referatu infrastruktury, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy Miłosław
ENEA Operator sp. z o.o.- odwołanie planowanych wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
Ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego o wszczęciu postępowania ws. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
Informacja dla sołtysów o szkoleniu z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 15.09.2023 Poznań
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu
Informacja Starosty Wrzesińskiego o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla.
Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Miłosław na lata 2023-2030
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
LX sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 21 sierpnia 2023 r.
Informacja Starosty Wrzesińskiego o wykazach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w m. Mystki, gm. Nekla na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej – informacja o składzie i dyżurach Komisji Okręgowej nr 215 w Miłosławiu
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu
Ogłoszenie Sądu Rejonowego we Wrześni ws. zgłoszenia się spadkobierców Marianny Jagodzińskiej
ENEA Operator sp. z o.o.- planowane wyłączenia prądu – Gmina Miłosław
Ogłoszenie o nadaniu sygnału alarmowego
Ostrzażenie meteorologiczne burze z gradem
Informacja Starosty Wrzesińskiego o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w m. Węgierki, gm. Września, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Informacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego o uchwałach antysmogowych 2
Informacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego o wymianie kotłów na paliwo stałe
Informacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego o uchwałach antysmogowych
Ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego o zamiarze wszczęcia postępowania ws. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – Budziłowo, gm. Kołaczkowo
Nabór na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Miłosław (powiat wrzesiński)
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad „Raportem o stanie gminy Miłosław za rok 2022”
LIX sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 14 czerwca 2023 r.