POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 24.08.2007 r. do 27.09.2007 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
tj. od dnia 24 sierpnia 2007 roku do 27 września 2007 r.


 


I. Zarządzenie nr 22/07 z dnia 26 września 2007 r. Burmistrza Gminy Miłosław w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r
II. 15 września minął termin płatności III raty podatku, zaległości przedstawiają się
następująco:
Osoby prawne:
– Podatek rolny 60,00 złotych
– Podatek od nieruchomości 73.518,50 złotych
– Podatek leśny 1,00 złotych
________________
73.579,50 złotych
Osoby fizyczne:
– Podatek rolny 13.050,60 złotych
– Podatek od nieruchomości 35.711,70 złotych
– Podatek leśny 55,00 złotych
________________
48.817,30 złotych
Razem zaległości podatkowe na dzień 25 września 2007 r wynoszą: 122.396,80 złotych
III. Sprawy bieżące:
a) 2 września br Miłosław był gospodarzem Powiatowego Święta Plonów, które było poprzedzone imprezami z okazji Dni Miłosławia. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji tych imprez Miłosławskiemu Centrum Kultury, Dyrekcji i pracownikom gimnazjum w Miłosławiu, służbom Pana Starosty, służbom porządkowym – Policji I Straży Miejskiej, strażakom ochotnikom, pracownikom Urzędu Gminy.
b) W zakresie przygotowań wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi przez Prezydenta RP na dzień 21.10.br. realizujemy kalendarz czynności wyborczych tj.:
– do 21 września zostały podane do publicznej wiadomości informacje o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
– do 21 września przyjmowaliśmy zgłoszenia od pełnomocników wyborczych kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych
– wczoraj tj. 26 września podjąłem zarządzenie 22/07 z dnia 26 września 2007 r. Burmistrza Gminy Miłosław w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. W tym miejscu pragnę poinformować, że pierwsze spotkanie komisji
odbędzie się w środę 3 października o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.
c) W dniu 21 września ogłosiłem konkurs na stanowisko kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Chętni kandydaci mogą zgłosić swoje aplikacje do dnia 12 października br. Treść ogłoszenia ukazała się w prasie lokalnej i stronie internetowej gminy.
c) Pragnę także poinformować, że 6 października w towarzystwie p. Przewodniczącego Rady, p. Elżbiety Gajewicz oraz Starosty udaję się na uroczystość wręczenia literackiej nagrody Kościelskich. Tegoroczna edycja odbędzie się w Warszawie w siedzibie ambasady Szwajcarskiej.B u r m s i t r z

/-/mgr Zbigniew Skikiewicz


Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 24 sierpnia 2007 roku

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Prawny i Nadzoru otrzymał następujące uchwały Rady Miejskiej
· Nr VIII/57/07 w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie oraz nadania mu Statutu;
· Nr VII/58/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie;
· Nr VIII/59/07 w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
· Nr VIII/60/07 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010”.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli otrzymali uchwałę Nr VIII/59/07 w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz
warunków i sposobu ich przyznawania;
Do Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie przekazane zostały uchwały o numerach:
· VIII/57/07 w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie oraz nadania mu Statutu;
· VII/58/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie.B u r m s i t r z

/-/mgr Zbigniew Skikiewicz