POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Prawo lokalne i inne akty normatywne > Akty prawa miejscowego > Wykaz aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy gminy Miłosław

Wykaz aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy gminy Miłosław

USTANOWIONE PRZEZ ORGANY GMINY MIŁOSŁAW

(obowiązujące)

 • w zakresie WEWNĘTRZNEGO USTROJU GMINY ORAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH:
 1. Uchwała Nr XII/86/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Miłosław
 2. Uchwała Nr XLVIII/291/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miłosław
 3. Uchwała Nr XIII/86/2000 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących tworzenia, łączenia, podziału lub znoszenia jednostek pomocniczych gminy Miłosław
 4. Uchwała Nr XXXVIII/310/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miłosław
 5. Uchwała Nr XXVI/183/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Białe Piątkowo
 6. Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Białe Piątkowo
 7. Uchwała Nr LXVI/593/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Białe Piątkowo
 8. Uchwała Nr XXVI/184/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Biechowo
 9. Uchwała Nr XIX/98/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Biechowo
 10. Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Biechowo
 11. Uchwała Nr LXVI/591/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Biechowo
 12. Uchwała Nr XXVI/185/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Bugaj
 13. Uchwała Nr XIX/99/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bugaj
 14. Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bugaj
 15. Uchwała Nr LXVI/594/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bugaj
 16. Uchwała Nr XXVI/186/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Chlebowo
 17. Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Chlebowo
 18. Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Chlebowo
 19. Uchwała Nr LXVI/596/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Chlebowo
 20. Uchwała Nr XXVI/187/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Czeszewo
 21. Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Czeszewo
 22. Uchwała Nr LXIV/565/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Czeszewo
 23. Uchwała Nr XXVI/188/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Gorzyce
 24. Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Gorzyce
 25. Uchwała Nr LXV/576/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Gorzyce
 26. Uchwała Nr XXVI/189/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Kębłowo
 27. Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kębłowo
 28. Uchwała Nr LXVI/597/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kębłowo
 29. Uchwała Nr XXVI/190/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Kozubiec
 30. Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kozubiec
 31. Uchwała Nr LXV/573/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kozubiec
 32. Uchwała Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Książno
 33. Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książno
 34. Uchwała Nr LXV/574/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Książno
 35. Uchwała Nr XXVI/192/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Lipie
 36. Uchwała Nr XIX/101/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Lipie
 37. Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Lipie
 38. Uchwała Nr LXVI/590/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Lipie
 39. Uchwała Nr XXVI/193/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Mikuszewo
 40. Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Mikuszewo
 41. Uchwała Nr LXVI/595/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Mikuszewo
 42. Uchwała Nr XXVI/194/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna
 43. Uchwała Nr XIX/102/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna
 44. Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna
 45. Uchwała Nr LXV/577/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Nowa Wieś Podgórna
 46. Uchwała Nr XXVI/195/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Orzechowo
 47. Uchwała Nr XIX/103/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Orzechowo
 48. Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Orzechowo
 49. Uchwała Nr LXV/575/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Orzechowo
 50. Uchwała Nr XXVI/196/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Pałczyn
 51. Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pałczyn
 52. Uchwała Nr LXV/572/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pałczyn
 53. Uchwała Nr XXVI/197/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Rudki
 54. Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Rudki
 55. Uchwała Nr LXVI/592/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Rudki
 56. Uchwała Nr XXVI/198/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie statutu Sołectwa Skotniki
 57. Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Skotniki
 58. Uchwała Nr LXVI/598/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Skotniki
 59. Uchwała Nr LX/520/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miłosław
 • w zakresie ORGANIZACJI URZĘDÓW I INSTYTUCJI GMINNYCH:
 1. Uchwała Nr XIV/92/2000 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Miłosławskiego Centrum Kultury przez połączenie Miłosławskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej
 2. Uchwała Nr XXV/187/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/92/2000 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Miłosławskiego Centrum Kultury przez połączenie Miłosławskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej
 3. Uchwała Nr XXXV/285/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Miłosławskiego Centrum Kultury
 4. Uchwała Nr LV/472/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Miłosławiu znajdującej się w Mikuszewie oraz zmiany statutu Miłosławskiego Centrum Kultury
 5. Uchwała Nr LXIII/543/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu
 6. Uchwała Nr XXXVII/193/13 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego
 7. Uchwała Nr LXIII/542/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miłosław
 8. Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu i utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 9. Uchwała Nr XXXIII/274/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Słoneczna Polana w Miłosławiu i nadania statutu
 10. Uchwała Nr XXXIV/276/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/274/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Słoneczna Polana w Miłosławiu i nadania statutu
 11. Uchwała Nr XXXVIII/309/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 października 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Radosna Kraina w Orzechowie i nadania statutu
 12. Uchwała Nr LX/517/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miłosławiu
 • w zakresie ZASAD ZARZĄDU MIENIEM GMINY:
 1. Uchwała Nr XVII/124/2000 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom i dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych
 2. Uchwała Nr XXIX/175/02 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk prowadzonych przez gminę Miłosław i ich regulaminów
 3. Uchwała Nr XXII/132/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/175/02 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk prowadzonych przez gminę Miłosław i ich regulaminów
 4. Uchwała Nr IV/17/03 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 5. Uchwała Nr XV/114/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław
 6. Uchwała Nr II/15/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miłosław na lata 2024–2029
 7. Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłosław
 • w zakresie ZASAD I TRYBU KORZYSTANIA Z GMINNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
 1. Uchwała Nr XXV/151/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu parku będącego częścią Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Rodziny Kościelskich
  w Miłosławiu
 2. Uchwała Nr X/46/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w miejscowości Bugaj
 3. Uchwała Nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Miłosław, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 4. Uchwała Nr LVIII/498/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Miłosław, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 5. Uchwała Nr LI/440/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miłosław
 6. Uchwała Nr XXIII/175/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Miłosław uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy Miłosław
 7. Uchwała Nr LVIII/497/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Miłosławiu
 • w zakresie USŁUG KOMUNALNYCH I OPŁAT ZA TE USŁUGI:
 1. Uchwała Nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Uchwała Nr XXXV/221/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 3. Uchwała Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 4. Uchwała Nr XXIX/225/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 5. Uchwała Nr XXX/235/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/225/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 6. Uchwała Nr XXXIX/328/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/225/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 7. Uchwała Nr LII/450/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 8. Uchwała Nr LIX/506/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miłosław
 9. Uchwała Nr XXXV/220/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław
 10. Uchwała Nr LXI/224/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłosław
 11. Uchwała Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miłosław
 12. Uchwała Nr LXI/523/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Orzechowo
 13. Uchwała Nr XXXIX/321/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miłosław
 14. Uchwała Nr LIV/466/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 15. Uchwała Nr LXII/529/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym, korzystanie z pomieszczeń i urządzeń cmentarnych oraz za usługi pogrzebowe
 16. Uchwała Nr LXVII/605/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław na rok 2024″
 • w zakresie PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:
 1. Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 2. Uchwała Nr XVII/126/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 3. Uchwała Nr LXVI/587/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miłosław
 4. Uchwała Nr LXIII/535/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
 5. Uchwała Nr LXIII/538/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
 6. Uchwała Nr LXIII/537/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opłaty targowej na 2024 rok
 7. Uchwała Nr LXIII/536/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok
 8. Uchwała Nr XXXIX/340/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
 9. Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 10. Uchwała Nr XXXIX/339/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 11. Uchwała Nr LVI/485/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 12. Uchwała Nr III/21/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • w zakresie SPRAW FINANSOWYCH:
 1. Uchwała Nr XIV/75/04 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wskaźników procentowych wydatków wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego
 2. Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Miłosław
 3. Uchwała Nr XXXVIII/232/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
 4. Uchwała Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych
 5. Uchwała Nr XVII/122/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 6. Uchwała Nr XX/152/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Gminy Miłosław
 7. Uchwała Nr XXV/188/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłosław
 8. Uchwała Nr XXXVI/299/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłosław
 9. Uchwała Nr LXIII/539/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie będącym własnością Gminy Miłosław
 10. Uchwała Nr LXVII/608/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/539/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie będącym własnością Gminy Miłosław
 11. Uchwała Nr LXVI/583/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miłosław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
 12. Uchwała Nr LXVII/607/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Miłosław dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie gminy Miłosław, a także sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
 13. Uchwała Nr III/23/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Miłosław na wymianę źródła ciepła
 14. Uchwała Nr III/24/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ I POMOCY SOCJALNEJ:
 1. Uchwała Nr XXII/134/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 2. Uchwała Nr I/3/06 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/134/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 3. Uchwała Nr XXV/124/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 4. Uchwała Nr XII/52/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 5. Uchwała Nr XLVIII/292/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 6. Uchwała Nr XLII/363/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
 7. Uchwała Nr XI/86/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 8. Uchwała nr XVII/121/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Miłosław
 9. Uchwała nr XIX/141/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Miłosław
 10. Uchwała Nr XXXI/252/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania
 11. Uchwała Nr XXXIII/271/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
 12. Uchwała Nr XLIII/377/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” w Miłosławiu
 13. Uchwała Nr XLIII/378/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior+” w Czeszewie
 14. Uchwała Nr LXIII/545/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”
 15. Uchwała Nr LXIII/544/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 16. Uchwała Nr LXIII/546/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 17. Uchwała Nr LXVI/589/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Miłosław
 • w zakresie PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI:
 1. Uchwała Nr XLV/273/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miłosław
 • w zakresie ZADAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZYRODY:
 1. Uchwała Nr XXIV/168/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
 2. Uchwała Nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Pradolina Miłosławska”
 • w zakresie PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:
 1. Uchwała Nr X/72/95 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 sierpnia 1995 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek geodezyjnych nr 20 i 21 w Białym Piątkowie gm. Miłosław
 2. Uchwała Nr X/73/95 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 sierpnia 1995 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Orzechowie w rejonie ul. Akacjowej
 3. Uchwała Nr XXVI/147/97 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Białym Piątkowie w gminie Miłosław
 4. Uchwała Nr II/11/98 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w rejonie ul. Mostowej w Miłosławiu
 5. Uchwała Nr II/12/98 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową w Białym Piątkowie (utraciła moc w części sprzecznej z uchwałą Nr XXV/170/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w rejonie drogi krajowej nr 15 w Białym Piątkowie)
 6. Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty w miejscowości Bugaj gm. Miłosław
 7. Uchwała Nr XII/83/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Orzechowie, rejon ul. Kasztanowej i Bukowej
 8. Uchwała Nr XXV/170/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w rejonie drogi krajowej nr 15 w Białym Piątkowie
 9. Uchwała Nr XXV/171/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, terenów zabudowy usługowej i terenów zieleni urządzonej w rejonie Stawu Pawelskiego w Miłosławiu
 10. Uchwała Nr IX/45/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Orzechowie, rejon ulic Topolowej i Miłosławskiej
 11. Uchwała Nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoże gazu Miłosław E – Winna Góra – KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb: Bugaj
 12. Uchwała Nr XII/53/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulic: Dworcowa i Dworzec (załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/53/15)Uchwała Nr XX/128/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulic: Wrzesińska i Kręta
 13. Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orzechowie w rejonie ulicy Miłosławskiej, gmina Miłosław
 14. Uchwała Nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Orzechowie, w rejonie ulic: Topolowej i Miłosławskiej, gmina Miłosław – Etap B, ul. Miłosławska
 15. Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław
 16. Uchwała Nr XXV/189/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Orzechowie, w rejonie ulic: Topolowej i Miłosławskiej, gmina Miłosław – Etap A, ul. Topolowa
 17. Uchwała Nr XLIX/424/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław – część B
 18. Uchwała Nr LVII/490/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław – część C
 19. Uchwała Nr LXIII/550/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Wrzesińskiej, gmina Miłosław – Część A
 • w zakresie DRÓG PUBLICZNYCH:
 1. Uchwała Nr XVIII/83/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy Miłosław z dnia 27 lutego 1987 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg zakładowych
 2. Uchwała Nr XLVII/285/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
 3. Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 4. Uchwała Nr LVIII/494/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 5. Uchwała Nr LVIII/495/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 6. Uchwała Nr LX/518/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 7. Uchwała Nr LXIV/563/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 8. Uchwała Nr XIX/144/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • w zakresie NAZEWNICTWA ULIC:
 1. Uchwała Nr VII/29/75 Rady Narodowej Miasta i Gminy Miłosław z dnia 23 kwietnia 1975 r. w sprawie ustalenia nazewnictwa ulic w Orzechowie
 2. Uchwała Nr VI/17/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Miłosław z dnia 28 lutego 1989 r. w sprawie nadania nazw ulicom na części nowo projektowanego osiedla domów jednorodzinnych w Orzechowie
 3. Uchwała Nr VI/18/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Miłosław z dnia 28 lutego 1989 r. w sprawie nadania nazewnictwa ulic we wsi Czeszewo
 4. Uchwała Nr XVI/66/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miłosławiu z dnia 23 lutego 1977 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Miłosławiu
 5. Uchwała Nr VII/21/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miłosławiu z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Miłosławiu w obrębie ulic: Dworcowej i Łąkowej
 6. Uchwała Nr XXII/64/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miłosławiu z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Marchlewskiego
 7. Uchwałą Nr XXII/70/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miłosławiu z dnia 10 lutego 1983 r. w sprawie nadania nazwy osiedla przy ul. Dworcowej w Miłosławiu
 8. Uchwała Nr XV/47/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Miłosław z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic i nadania nazw ulicom nowo projektowanym w Miłosławiu
 9. Uchwała Nr V/35/94 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie nadania nazwy części ulicy w Miłosławiu
 10. Uchwała Nr VIII/47/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie nadania nazw ulicom na Osiedlu nad Stawem Pawelskim w Miłosławiu
 11. Uchwała Nr XXXIII/168/13 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czeszewo
 12. Uchwała Nr XLVII/286/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orzechowo
 13. Uchwała Nr XLVII/287/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czeszewo
 14. Uchwała Nr XLIX/297/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orzechowo
 15. Uchwała Nr XXIX/212/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czeszewo
 • w zakresie WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH:
 1. Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Miłosław w ramach inicjatywy lokalnej
 2. Uchwała Nr LXIII/540/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miłosław na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • w zakresie ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI:
 1. Uchwała Nr XXVII/171/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 2. Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłosław oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
 3. Uchwała Nr XXXIII/269/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłosław
 4. Uchwała Nr XXXVIII/231/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
 5. Uchwała Nr XXXIX/235/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania punktów tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłosław, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
 6. Uchwała XXXIX/236/18 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznaniu punktów tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Miłosław oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 7. Uchwała Nr XLVIII/417/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miłosław
 8. Uchwała Nr XXXVIII/255/10 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miłosław
 9. Uchwała Nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 10. Uchwała Nr XXV/185/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 11. Uchwała Nr XLVIII/418/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 12. Uchwała Nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy Miłosław za wysokie wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcia sportowe
 13. Uchwała Nr LIII/460/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 14. Uchwała Nr LVI/476/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Słoneczna Polana w Miłosławiu i w Żłobku Radosna Kraina w Orzechowie
 • w zakresie INNYCH SPRAW:
 1. Uchwała Nr XLI/223/14 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Miłosław” i „Zasłużony dla Gminy Miłosław” oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów
 2. Uchwała Nr XVI/90/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Miłosław” i „Zasłużony dla Gminy Miłosław” oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów
 3. Uchwała Nr LXVI/585/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Miłosław
 4. Uchwała Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie diet przysługujących radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych


AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

USTANOWIONE PRZEZ ORGANY GMINY MIŁOSŁAW

(wykonane, o charakterze jednorazowym, pominięte w wykazie aktów obowiązujących)

 1. Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miłosław
 2. Uchwała Nr XXVI/199/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchylenia uchwał własnych
 3. Uchwała Nr XV/76/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 grudnia 2011 r. – Akt o likwidacji Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie
 4. Uchwała Nr XV/77/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 grudnia 2011 r. – Akt o likwidacji Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie
 5. Uchwała Nr XV/78/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 grudnia 2011 r. – Akt o likwidacji Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie
 6. Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową