Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Orzechowo
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Pałczyn
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej w m. Miłosław
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Skotniki
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.