POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gmina > Stowarzyszenia i związki międzygminne > Stowarzyszenia, do których należy Gmina Miłosław

Stowarzyszenia, do których należy Gmina Miłosław

Stowarzyszenia, do których należy Gmina Miłosław:

Lp.

nazwa stowarzyszenia /

związku międzygminnego

nr i data podjęcia uchwały Rady o przystąpieniu

uwagi

1.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

ul. Sienkiewicza 22

60-818 Poznań

Uchwała Nr XLII/186/94

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 14 lutego 1994 r.

Uchwały zmieniające uchwałę w sprawie przystąpienia do WOKiSS:

Nr IV/21/99 z dnia 23 lutego 1999 r.

Nr X/84/19 z dnia 7 czerwca 2019 r.

2.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Z Nami Warto”

ul. Dzieci Wrzesińskich 9

62-300 Września

Uchwała Nr XIV/103/08

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

W uchwale Nr VI/31/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. wyrażono wolę kontynuacji członkostwa Gminy Miłosław w Stowarzyszeniu.

Ww. uchwała została uchylona uchwałą Nr LXVI/599/24 z dnia 28 lutego 2024 r., w której ponownie wyrażono wolę kontynuowania członkostwa Gminy Miłosław w Stowarzyszeniu.

3.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

ul. Piekary 17, piętro 9

61-823 Poznań

Uchwała Nr XL/216/14

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 25 marca 2014 r.