POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ewidencja ludności i dowody osobiste

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców
Zastrzeżenie numeru PESEL
Informacja o załatwianiu spraw dotyczących dowodów osobistych
Rejestr Danych Kontaktowych
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym
KLAUZULA INFORMACYJNA – Dowody osobiste
KLAUZULA INFORMACYJNA – Ewidencja Ludności
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Zgłoszenie wyjazdu za granice RP oraz powrotu
Nadanie PESEL
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie e-dowodu
Wydanie dowodu osobistego
Zgromadzenie publiczne
Zezwolenie na imprezę masową
Ujęcie w stałym obwodzie głosowania