POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Rejestr Danych Kontaktowych

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności pokój nr 1 lub biuro dowodów osobistych pokój nr 2 (budynek B Urzędu Gminy)


tel. 61 438-37-46 lub 61 438-37-18


e-mail: aostrysz@miloslaw.info.pl             agosciniak@miloslaw.info.pl          


            dkaczmarek@miloslaw.info.pl       hjackowiak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


poniedziałki 8.00-16.00


od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


Wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych. Wniosek można również złożyć na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK.


Dowód osobisty lub paszport.


Telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdza się dane w RDK przy urzędniku. Na dany nośnik otrzymuje się SMS lub e-mail z kodami do potwierdzenia danych.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: pokój nr 1 lub nr 2 w budynku B Urzędu Gminy


 


TERMIN REALIZACJI


Niezwłocznie po złożeniu wymaganego wniosku po ich potwierdzeniu kodem.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Do rejestru danych kontaktowych wprowadza się:


1) numer PESEL;


2) imię i nazwisko;


3) adres poczty elektronicznej i / lub numer telefonu komórkowego.


 


Przekazywane dane są wprowadzane do rejestru danych kontaktowych po potwierdzeniu ich poprawności oraz przyporządkowaniu do osoby, której dane dotyczą, realizowanym przy użyciu jednorazowego kodu wysłanego odpowiednio na przekazany do tego rejestru adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.


 


OPŁATY


Czynność nie podlega opłacie skarbowej.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe mogą przekazać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.


Dane kontaktowe nie są wykorzystywane w celu kontaktu z osobami fizycznymi w zakresie związanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.


Prowadzenie rejestru danych kontaktowych ma na celu ułatwienie organom administracji publicznej kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz tych osób.


Rejestr danych kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:


• dokumentach gotowych do odbioru,


• rozpatrzeniu złożonych wniosków,


• potrzebie uzupełnienia dokumentów.


 


Dane kontaktowe można usunąć z rejestru danych kontaktowych w dowolnym momencie na dwa sposoby:  • samodzielnie za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu albo
  • w Urzędzie – pokój nr 1 lub 2. 

TRYB ODWOŁAWCZY


Brak


 


PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)


rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz.U. poz. 2467)

Załączniki:

  • RDK wniosek.doc
  • za_acznik nr 4_klauzula rdk-1.pdf