POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Budownictwo i urbanistyka

Budownictwo i urbanistyka

Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław
Opracowanie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzyskanie wypisu i/lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Uzyskanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy
Uzyskanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
Uzyskanie decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego