POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – wykonanie urządzenia wodnego w m. Orzechowo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Skotniki dz. nr 86/3 i 89
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Skotniki dz. nr 46/1
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. wykonanie urządzenia wodnego w m. Orzechowo dz. nr ewid. 271/6
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Kębłowo
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej Biechowo
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Książno
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa budynku handlowo-usługowego i stacji paliw przy ul. Wrzesińskiej w Miłosławiu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa budynku inwentarskiego w m. Czeszewo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa drogi gminnej na odcinku Skotniki – Biechówko
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – rozbudowa dojazdu pożarowego w Leśnictwie Sarnice, Czeszewo
Decyzja IŚR.6220.16.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych w miejscowości Książno
Decyzja IŚR.6220.14.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych, obręb Orzechowo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mikuszewo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – wykonanie otworu hydrogeologicznego S1 w m. Pałczyn
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – wykonanie otworu hydrogeologicznego S1 w m. Kębłowo
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kębłowo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kębłowo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej Miłosław Solar Park – obręby Bugaj i Białe Piątkowo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa do 5 farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Mikuszewo
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej Miłosław Solar Park – obręb Bugaj i obręb Białe Piątkowo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej – obręb Książno, gm. Miłosław i obręb Mieczysławowo, gm. Dominowo
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – projekt
Obwieszczenie – aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłosław
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych w obrębie Miłosław
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej Miłosław Solar Park – obręby Bugaj i Białe Piątkowo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa farmy fotowoltaicznej – Białe Piątkowo
Wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa farmy fotowoltaicznej Książno
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – Realizacja i eksploatacja instalacji do naziemnego magazynowania substancji wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Tarkett Polska Sp. z o.o. Orzechowo
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – obręb Książno
Program Czyste Powietrze
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa fermy fotowoltaicznej Kębłowo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – nawadnianie upraw warzywnych w m. Nowa Wieś Podgórna
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – nawadnianie upraw warzywnych w m. Nowa Wieś Podgórna
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – rozbudowa gospodarstwa rolnego w celu hodowli trzody chlewnej w m. Rudki
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Książno
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa urządzenia wodnego – studni głębinowej wraz z obudową w m. Chrustowo dz. nr ewid. 14.1
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa urządzenia wodnego – studni głębinowej wraz z obudową w m. Chrustowo dz. nr ewid. 8.5
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Książno
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia częsciowej zmiany Studium
Decyzja środowiskowa – Tarkett Poklska
Decyzja Środowiskowa – Browar Fortuna
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Ksiązno VIII
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Ksiązno VII
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Ksiązno VI
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Ksiązno V
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Książno -2
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Książno
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Mikuszewo -2
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Mikuszewo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa elektrowni słonecznej
Decyzja środowiskowa
Obwieszczenie – ponowne wyłożenie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach IŚR 6220.4.2019
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sklejka Orzechowo S.A.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa elektrowni fotowoltaicznej Pałczyn
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa eleftrowni fotowoltaicznej – Pałczyn
Obwieszczenie – zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowania – Sklejka Orzechowo
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach IŚR.6220.17.2018
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – rozbudowa Tarkett Polska
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – rozbudowa gospodarstwa – Pałczyn
Rozbudowa gospodarstwa – Pałczyn
Zawiadomienie RDOŚ
Podpisanie umowy – 2018r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej – Lasy Państwowe Nadleśnictwa Jarocin
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej – „ORLEN”
Decyzja środowiskowa – Kozubiec
Decyzja środowiskowa – Gorzyce
Decyzja
Lekarz weterynarii informuje – zasady utrzymania gospodarstwa
Powiatowy Lekarz weterynarii informuje
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa farmy fotowoltaicznej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Miłosław – Borzykowo
Bezpłatna zbiórka przepracowanego oleju – Sierpień 2017r.
Podpisanie umowy – 2017r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – 8 budynków mieszkalnych Kozubiec
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa czterech zbiorników naziemnych na gaz płynny
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego ze złoża zlokalizowanego na działce nr ewid. 24 obręb Rudki
Zmiana decyzji środowiskowej – Rudki
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
Zawiadomienie – złoża gazu ziemnego Miłosław
Informacja o ptasiej grypie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aneksu do raportu oddziaływania na środowisko ws. rozbudowy fermy drobiu Rudki – Bugaj
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko – budowa 8 budynków mieszkalnych Kozubiec
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa kurników
Bezpłatna zbiórka odpadów rolniczych
Obwieszczenie – rozbudowa fermy drobiu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa studni głębinowej Browar Fortuna
Informacja GPSZOK
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko – ferma drobiu Rudki
Podpisanie umowy
Decyzja środowiskowa – Budowa zakładu odzysku odpadów gumowych
Decyzja środowiskowa – Budowa GPO
Decyzja środowiskowa – Chlebowo