POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

2020

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku – IŚR.271.ZP.9.2020
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław stanowiących własność ENEA Oświetlenie – OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY IŚR.271.ZP.8.2020
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku IŚR.271.ZP.7.2020
Przebudowa drogi w miejscowości Lipie – Etap I, IŚR.271.ZP.6.2020
Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – OK.271.ZP.5.2020
Odpowiedzi na pytania z dnia 9 lipca 2020r. – Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu IŚR.271.ZP.4.2020
Modyfikacja SIWZ – Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu
Odpowiedzi na pytania z dnia 3.07.2020r. – Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ulicy Łąkowej 31 w Miłosławiu IŚR.271.ZP.4.2020
Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ulicy Łąkowej 31 w Miłosławiu IŚR.271.ZP.4.2020
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Miłosławiu IŚR.271.ZP.3.2020
Rozbudowa szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego IŚR.271.ZP.2.2020
Odpowiedzi na pytania – Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie, w ramach projektu pn.: Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”
Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie, w ramach projektu pn.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”