POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2020 > Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku IŚR.271.ZP.7.2020

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku IŚR.271.ZP.7.2020

Burmistrz Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


 


ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 214.000 euro na


Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku


 


Czas trwania zamówienia: od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku


Plik zawierający SIWZ wraz z załącznikami można pobrać poniżej.


Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
w terminie do dnia 23 listopada 2020r. – godz. 10:00.


 


Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:


sala narad w dniu 23 listopada 2020r. – godz. 11:00  poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 2 miesiące (60 dni) od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:


Cena – 60 %


Praca instalacji – 20%


Termin płatności – 20 %


 


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane w formie elektronicznej do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji  Wspólnot Europejskich w dniu 15.10.2020 roku,


 


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE
2020/S 204-496635 w dniu 20.10.2020 roku.


 


 


 


 


Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia zostało przesłane w formie elektronicznej do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 05.11.2020 roku.


 


Uwaga!


Modyfikacja SIWZ i załączników w pliku „Odpowiedzi na pytania”

Załączniki:

  • 2020-OJS204-496635-pl.pdf
  • SIWZ – zagospodarowanie odpadów.pdf
  • załącznik nr 2 Projekt (wzór) umowy.pdf
  • załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.doc
  • Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
  • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_99a76fed-492c-4479-b756-40fc4e2a1dc9.asc
  • Sprostowanie ogłoszenia.pdf
  • Odpowiedzi na pytania.rar
  • 2020-OJS219-538555-pl.pdf