POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informacja o wyniku II przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz zbycie nieruchomości – Orzechowo
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
Budowa obiektu małej architektury- tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych – zadanie 3: dostępność komunikacyjno-informacyjna
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych – zadanie 2: dostępność cyfrowa
Budowa miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo
Zapytania ofertowe 2023 r.
Budowa miejsca rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy w Miłosławiu w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
https://platformazakupowa.pl/pn/miloslaw
Kompleksowa budowa drogi w miejscowości Lipie IŚR.271.ZP.2.2022
Kompleksowa budowa drogi w miejscowości Lipie IŚR.271.ZP.1.2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część II zamówienia
Kompleksowa budowa drogi w miejscowości Lipie – IŚR.271.ZP.15.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RK.271.ZP.12.2021
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław stanowiącego własność ENEA Oświetlenia IŚR.271.ZP.14.2021
Informacja z otwarcia ofert
Informacja na podstawie art. 222 ust 4 PZP
ID postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ i Załączniki 1-5
Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja listopad 2021 wersja 7
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.9.2021
Kompleksowa budowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja listopad 2021
Informacja z otwarcia ofert IŚR.271.ZP.9.2021
Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie wraz z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior+
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja październik 2021
Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Miłosław w roku szkolnym 2021-2022 (OK.271.ZP.8.2021)
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Orzechowo ul. Rzeczna)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RK.271.ZP.6.2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja sierpień 2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja na podstawie art. 222 ust 4 PZP
Zakup elementów placu zabaw dla żłobka w Miłosławiu
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
ID postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Miłosław
Zakup wyposażenia oraz elementów placu zabaw dla żłobka w Miłosławiu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja lipiec 2021
Wyjaśnienia SWZ – Zaprojektowanie i budowa żłobka „RADOSNA KRAINA” w Orzechowie
Plan zamówień publicznych na 2021 rok – aktualizacja I
Plan zamówień publicznych na 2021 rok
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – IŚR.271.ZP.8.2020 (Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław stanowiacego własność ENEA Oświetlenie
Zawiadomienie o wybyrze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.9.2020 – „Odbiór, transport i zagopodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku”
Informacja z otwarcia ofert – Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku (IŚR.271.ZP.9.2020)
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku – IŚR.271.ZP.9.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.7.2020 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku
Informacja z otwarcia ofert – Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław stanowiących własność ENEA Oświetlenie – OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY IŚR.271.ZP.8.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.6.2020 – Przebudowa drogi w miejscowości Lipie – etap I
Informacja z otwarcia ofert – Przebudowa drogi w miejscowości Lipie Etap I
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku IŚR.271.ZP.7.2020
Przebudowa drogi w miejscowości Lipie – Etap I, IŚR.271.ZP.6.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OK.271.ZP.5.2020 – Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.4.2020 – Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ulicy Łąkowej 31 w Miłosławiu
Informacja z otwarcia ofert – „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MIŁOSŁAW ŁĄCZNIE Z ZORGANIZOWANIEM OPIEKI NAD UCZNIAMI W AUTOBUSACH” OK.271.ZP.5.2020
Informacja z otwarcia ofert – ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z MIEJSCAMI OPIEKI DZIECI DO LAT 3 PRZY ULICY ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU – IŚR.271.ZP.4.2020
Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – OK.271.ZP.5.2020
Odpowiedzi na pytania z dnia 9 lipca 2020r. – Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu IŚR.271.ZP.4.2020
Modyfikacja SIWZ – Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu
Odpowiedzi na pytania z dnia 3.07.2020r. – Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ulicy Łąkowej 31 w Miłosławiu IŚR.271.ZP.4.2020
Zapytanie ofertowe pn. „USUWANIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE MIŁOSŁAW” – IŚR.271.ZO.14.2020
Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3 przy ulicy Łąkowej 31 w Miłosławiu IŚR.271.ZP.4.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.3.2020 – Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Miłosławiu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.2.2020 – Rozbudowa szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego
Informacja z otwarcia ofert – PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO W MIŁOSŁAWIU” IŚR.271.ZP.3.2020
Informacja z otwarcia ofert – „ROZBUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO” IŚR.271.ZP.2.2020
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Miłosławiu IŚR.271.ZP.3.2020
Rozbudowa szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego IŚR.271.ZP.2.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – IŚR.271.ZP.12.2019 (Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław stanowiącego własność ENEA Oświetlenie)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.1.2020 – Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie, w ramach projektu pn.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”.
Informacja z otwarcia ofert – ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECHOWIE, W RAMACH PROJEKTU PN.: „MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURALNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”.
Odpowiedzi na pytania – Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie, w ramach projektu pn.: Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020
Adaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie, w ramach projektu pn.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty FB.271.ZP.11.2019 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław)
Informacja z otwarcia ofert – FB.271.ZP.11.2019 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty FB.271.ZP.10.2019 (Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminy Miłosław – 2020r.)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Konserwacja oswietlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Milosław stanowiącego własność ENEA Oświetlenia IŚR.271.ZP.12.2019
Informacja z otwarcia ofert – IŚR.271.ZP.10.2019 (Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminy Miłosław)
Modyfikacja SIWZ i załączników dot. postępowania pn.: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminy Milosław
Odpowiedzi na pytania dot. postępowania pn.: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z teremów gminy Miłosław
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminy Miłosław (01.01.2020-31.12.2020)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – FB.271.ZP.9.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.8.2019 (PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BIAŁE PIĄTKOWO – STOKI)
Informacja z otwarcia ofert – IŚR 271.ZP.8.2019 (Przebudowa drogi gminnej w m. Białe Piątkowo – Stoki)
Przebudowa drogi gminnej w m. Białe Piątkowo – Stoki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.7.2019 (wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego Urzędu Gminy w miłosławiu – wymiana okien w budynku USC)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IŚR.271.ZP.6.2019 CZĘŚĆ I (wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych w budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego Urzędu Gminy w Miłosławiu – roboty elewacyjne
Informacja z otwarcia ofert – IŚR.271.ZP.7.2019 (WYMIANA OKIEN W BUDYNKU USC)
Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głownego Urzędu gminy w Miłosławiu – WYMIANA OKIEN W BUDYNKU USC
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IŚR.271.ZP.6.2019 CZĘŚĆ II (Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych w budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu – wymiana okien w budynku USC)