POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Przetargi i zamówienia ubliczne

Przetargi i zamówienia ubliczne

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2022 roku
Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Miłosław (2019r.)
Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Milosławiu III przetarg
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Miłosław stanowiącego własność ENEA Oświetlenia