POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Przetargi i zamówienia ubliczne > Zamówienia publiczne > 2021 > Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2022 roku

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2022 roku

Burmistrz Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 214.000 euro na


Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2022 roku


Czas trwania zamówienia: od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku


Pliki zawierające SWZ oraz załączniki można pobrać poniżej.


Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 23 listopada 2021r. – godz. 10:00.


Otwarcie ofert odbędzie się 23 listopada 2021r. – godz. 11:00.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 90 dni tj. do dnia 20.02.2022 r. od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:


Cena – 60%


Praca instalacji – 20%


Termin płatności – 20%


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane w formie elektronicznej do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21.10.2021 roku.


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE 2021/S 208-544556 w dniu 26.10.2021 roku.


 


Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia zostało przesłane w formie elektronicznej do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16.11.2021 roku.


 


Uwaga!


Modyfikacja SWZ i Projektu umowy w pliku „Odpowiedzi na pytania” 


Załączniki:

 • MiniPortal – ID postępowania.docx
 • Ogłoszenie TED 2021 S 208-544556.pdf
 • SWZ.pdf
 • Załączniki do SWZ.zip
 • Odp. na pytania wraz z SWZ i Proj. umowy.zip
 • Sprostowanie ogłoszenia.pdf
 • TED 2021 S 225-592826 – sprostowanie.pdf
 • Informacja z art. 222 ust.4.pdf
 • Informacja z otwarcia ofert IŚR.271.ZP.10.2021.pdf
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf