POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Ogłoszenie o petycji wielokrotnej

W dniu 15.12.2020 r. do Rady Miejskiej w Miłosławiu wpłynęły 2 jednobrzmiące petycje indywidualne. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach.
Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy 
o petycjach, do dnia 7 marca 2021 r.


                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej


                                                                          (-) mgr Dawid Strzelczyk

Załączniki:

  • Nr XXXII.258.21 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej.pdf