POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Petycje składane do organów gminy

Petycje składane do organów gminy

Petycja ws. utwardzenia i naprawy drogi ziemnej oraz montażu znaków o ograniczeniu prędkości – Czeszewo
Petycja ws. utwardzenia drogi gminnej – Miłosław
Inicjatywa – wszyscy kontrolujmy wydatki publiczne – petycja dot. planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy
Wniosek o podjęcie uchwały ws. wystąpienia z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw
Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej wraz z odpowiedzią
Petycja wzywająca Radę Miejską w Miłosławiu do podjęcia uchwały dotyczacej reparacji wojennych od Niemiec
Petycja przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przez P4 Sp. z o.o. w m. Białe Piątkowo wraz z odpowiedzią
Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
Petycja w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe – prośba o poparcie
Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej wraz z odpowiedzią
Ogłoszenie o petycji wielokrotnej
Uzupełnienie petycji z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa
Petycja w sprawie zwołania posiedzeń rad miejskich i gminnych w celu podjęcia uchwał w sprawie wydania zakazu: stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej, stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów)
List otwarty – petycja Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
Petycja do samorządu gminy w sprawie pakietu profilaktycznego zachęcającego mieszkańców do uzupełnienia niedoborów witaminy D
Petycja w sprawie remontu drogi na ul. Różowej w Miłosławiu wraz z odpowiedzią
Petycja mieszkańców ul. Dworcowej w Miłosławiu w sprawie poprawy bezpieczeństwa
Uzupełnienie do petycji – listu otwartego Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO: „STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”
Petycja – list otwarty Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO: „STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”
Ogłoszenie o petycji wielokrotnej
Petycja
Petycja
Petycja wielokrotna ws. zmiany sposobu użytkowania wiaty magazynowej na budynek inwentarski w m. Orzechowo, wraz z odpowiedzią.
Petycja mieszkańców i właścicieli nieruchomości Osiedla Staw Pawelski w m. Miłosław ws. montażu oświetlenia ulicznego, wraz z odpowiedzią.
Petycja stowarzyszeń: Czysta Nekla Sowarzyszenie Ekologiczne w Nekielce oraz Stowaszyszenie Projekt Września