POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > DYSTRYBUCJA PREPARATÓW ZE STABILNYM JODEM W GMINIE MIŁOSŁAW

DYSTRYBUCJA PREPARATÓW ZE STABILNYM JODEM W GMINIE MIŁOSŁAW

DYSTRYBUCJA PREPARATÓW ZE STABILNYM JODEM

W GMINIE MIŁOSŁAW

Szanowni Mieszkańcy,

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, informujemy, że w ostatnich dniach otrzymaliśmy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wytyczne w sprawie dystrybucji tabletek jodu potasu dla mieszkańców na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Komunikat MSWiA na temat Dystrybucji jodku potasu: https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikat-mswia-na-temat-dystrybucji-jodku-potasu

W tabletki z jodkiem potasu powinny być zabezpieczone wszystkie osoby do 60 roku życia (czyli wszyscy, którzy nie obchodzili jeszcze 60 urodzin)

(Rekomendacje Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2022 r.)

W naszej Gminie punkty dystrybucji zostały wyznaczone w miejscach, gdzie dotychczas mieściły się obwodowe komisje wyborcze, i tak:

 Nr punktu dystrybucji

Adres

1.

Miłosławskie Centrum Kultury, ul. Różowa 6, Miłosław

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Bugaj 7

3.

Świetlica Wiejska,

Mikuszewo 47 B,

4.

Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 18, Orzechowo

5.

Świetlica Wiejska,
Czeszewo ul. Słoneczna 25,

6.

Świetlica Wiejska,
Biechowo 1,

7.

Urząd Gminy,
ul. Wrzesińska 19, Miłosław

Dawkowanie preparatów ze stabilnym jodem (dot. tabletek jodku potasu o mocy 65 mg), na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 r.:

– Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (1/4 tabletki)

– Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (1/2 tabletki)

– Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka )

– Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 100 mg jodu (2 tabletki)

– Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, w każdym wieku: 100 mg jodu (2 tabletki)

Rezerwy strategiczne jodku potasu, przewidziane są dla osób, do ukończenia 60 roku życia, czyli dla wszystkich, którzy nie obchodzili jeszcze 60 urodzin oraz wszystkich osób zaangażowanych w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu – bez limitu wieku.

Zgodnie z wytycznymi WHO, w przypadku ograniczonych zasobów preparatów stabilnego jodu pierwszeństwo w zakresie profilaktyki powinny mieć dzieci i młodsi dorośli (wg źródeł internetowych, to osoby w wieku 18-35 lat) oraz pracownicy zaangażowani w akcje ratownicze lub porządkowe.

(Rekomendacje Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2022 r. oraz z dnia 27 kwietnia 2022 r.)

Dawkowanie produktu należy przeprowadzić zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który w całości zamieszczamy poniżej.

Uwaga! Tabletki z jodkiem potasu NIE SĄ jeszcze dystrybuowane mieszkańcom. Wydawanie preparatu w punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie się z procedurą dystrybucyjną, dawkowaniem oraz czasem, w jakim należy tabletkę przyjąć.

Jest to standardowa procedura stosowana na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. 

Obecnie na terenie naszego kraju nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. 

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego, komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

Przydatne linki:

https://www.poznan.uw.gov.pl/poradniki/radiacja

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/konferencja-prasowa-wojewody-wielkopolskiego-ws-dystrybucji-jodku-potasu

https://www.polfa-tarchomin.com.pl/informacja-o-produkcie-jodek-potasu-tzf/