POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Pozostałe

Uzyskanie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Uzyskanie zezwolenia na uprawę maku i konopi
Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa/hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia