POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ochrona środowiska > Uzyskanie zezwolenia na uprawę maku i konopi

Uzyskanie zezwolenia na uprawę maku i konopi

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ MAKU I KONOPI


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32


e mail: gszternel@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi


 


Załączniki:


     umowa kontraktacji, lub umowa sprzedaży/ umowa o przetworzeniu słomy konopnej lub zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno;


     dowód wpłaty opłaty skarbowej (przy składaniu wniosku).


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Od dnia złożenia wniosku – 30 dni.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wydawana jest decyzja administracyjna;preferowany odbiór osobisty, istnieje możliwość przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Decyzję można odbierać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11 w budynku B, tel. 61 438 37 32


 


OPŁATY


Opłata skarbowa w wysokości 30 zł za wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470 


  


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Brak


 


PODSTAWA PRAWNA


     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)


     ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)


     ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)

Załączniki:

  • Uzyskanie zezwolenia na hodowlę maku i konopi.doc