POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Informacje o realizacji zadań

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Miłosław na 2024 r.
Aktualne informacje
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych latach
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja – harmonogram przyjmowania odpadów komunalnych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Sprawozdanie Burmistrza z Realizacji Zadań w Zakresie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi za 2015 rok
Co należy wrzucać do pojemnika na odpady ?