POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > System gospodarki komunalnej

System gospodarki komunalnej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Miłosław na 2024 r.
Aktualne informacje
Nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie materiałów zawierających azbest w Gminie Miłosław”
Zawiadomienie o wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.02.2023 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych latach
Informacja o pojemnikach na odpady komunalne – biodegradowalne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Informacja – harmonogram przyjmowania odpadów komunalnych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Sprawozdanie Burmistrza z Realizacji Zadań w Zakresie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi za 2015 rok
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Akty prawne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Co należy wrzucać do pojemnika na odpady ?