POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miłosław – Miłosław
Wykaz nieruchomości położonej w Gminie Miłosław przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Miłosław.
Informacja o wyniku II przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz zbycie nieruchomości – Orzechowo
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miłosław – Orzechowo
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Informacja o wyniku przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miłosław
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – Chlebowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym – Chlebowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie – Miłosław, dz. nr 799
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miłosław przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany – Nowa Wieś Podgórna
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miłosław – Orzechowo, dz. nr 545/50
Wykaz nieruchomości położonej w Gminie Miłosław przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Orzechowo.
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy – Miłosław
Wykaz nieruchomości położonych w Gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Orzechowo
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miłosław – Orzechowo
Wykaz 2 nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat dotychczasowemu najemcy – Orzechowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat dotychczasowemu najemcy – Orzechowo
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat dotychczasowemu najemcy – Miłosław
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat – Miłosław
Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w gruncie – Biechowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym – Bugaj
Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Orzechowie
Ogłoszenie o II przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłosław, położonych w Orzechowie
Wnioski do pobrania
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do oddania w dzierżawę – Miłosław dz. nr 32_16
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do oddania w dzierżawę – Miłosław dz. nr 27/2
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Orzechowie, działka nr 833/8
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Orzechowie, działka nr 833/7
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Orzechowie, działka nr 833/6
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – Orzechowo
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Orzechowie
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłosław, położonych w Orzechowie
Wykaz nieruchomości położonych w m. Orzechowo, gm. Miłosław, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Wykaz – zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w m. Orzechowo, gm. Miłosław, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
Wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy Miłosław przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – Miłosław, działka nr 321/29
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – Orzechowo, działka 545/58
Informacja o wynikach przetargu
WYKAZ nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Ogłoszenie o przetargu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Miłosław
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Miłosław
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Orzechowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do oddania w dzierżawę – Mikuszewo
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Miłosław
Ogłoszenie o przetargu – nieruchomość (Miłosław ul. Dolna)
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Miłosław
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym – Orzechowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym – Miłosław
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia dotychczasowemu użytkownikowi – Miłosław
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy – Miłosław
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia – Bugaj
Wykaz nieruchomości położonych w Gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości – Orzechowo, działka nr 545/47
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości – Białe Piątkowo
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Orzechowo
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości – Orzechowo
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości – Białe Piątkowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Orzechowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do najmu na okres 5 lat, Chlebowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat, Chlebowo
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat dotychczasowemu dzierżawcy, Miłosław
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Miłosław przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy, Miłosław
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Białe Piątkowo
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – Orzechowo
wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – Miłosław
Wykaz nieruchomości położonych w gminie Miłosław przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, Orzechowo
Ogłoszenie o przetargu – Orzechowo
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz – zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – Orzechowo
Ogłoszenie o przetargach – Bagatelka
Ogłoszenie o przetargach (ul. Legionów, Milosław; Czeszewo)
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu – Bagatelka (obręb Bugaj)
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia – Miłosław
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia – Bugaj
Ogłoszenie o II przetargach Orzechowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Miłosław
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Czeszewo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu – Orzechowo
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu Miłosław, Orzechowo
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Miłosław
Ogłoszenie o przetargach – Orzechowo
Ogłoszenie o przetargach – Kębłowo, Czeszewo, Orzechowo
Wykaz – Orzechowo
Wykaz – użyczenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
Ogłoszenie o przetargach – dz. nr 545/47, dz. nr 545/48 (obręb Orzechowo) – tereny pod zabudowę techniczno-produkcyjną.
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
Ogłoszenie o przetargu – Orzechowo
Ogołoszenie o przetargu – Białe Piątkowo
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy/użyczenia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców