POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Informacja o realizacji przez Siły Zbrojne RP ćwiczenia wojskowego pk. DRAGON-24

Informacja o realizacji przez Siły Zbrojne RP ćwiczenia wojskowego pk. DRAGON-24

W pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Allied
Powers Europe (SHAPE) – Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie
organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie
wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją
kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia
pk. DRAGON-24.
Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-24 jest ćwiczeniem narodowym,
wieloszczeblowym, wielodomenowym z udziałem sił międzynarodowych,
prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym)
w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 r. Jego głównym celem będzie
doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne
podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego. W ćwiczeniu weźmie udział
ok. 20 tys. żołnierzy (w tym ok. 5 tys. żołnierzy z państw sojuszniczych) oraz ponad
3,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego. Biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych
sił i środków, scenariusz zagrożeń i planowane do realizacji epizody taktyczne
będzie to w ocenie SHAPE największe i najważniejsze ćwiczenie w ramach
STDE24. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym
współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa.
Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie
przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego (tzw. marszu dofrontowego)
po drogach i w terenie przygodnym.

W związku z zaplanowanym ćwiczeniem wojskowym pk. DRAGON-24 od 15 lutego 2024 r. nastąpi wzmożony ruch wojsk sojuszniczych NATO na terytorium Polski.