POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Ostrzeżenia meteorologiczne – upał /1 – 15.07.2024, silny deszcz z burzami/1 – 15.07.2024
Ostrzeżenia meteorologiczne – upał /1 – 12.07.2024, silny deszcz z burzami/1 – 12-13.07.2024
Apel do hodowców trzody chlewnej ws. zasad ochrony gospodarstw przed wirusem ASF
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/1 – 11.07.2024
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/2 – 10-11.07.2024
Ostrzeżenie meteorologiczne – upał/2 – 9-10.07.2024
Nabór na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i dowodów osobistych
Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji dot. zmiany parametrów rowów przydrożnych i długości przepustów w ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej Miłosław – Skotniki
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa ul. Miłosławskiej w m. Pięczkowo
Ostrzeżenie meteorologiczne – upał/1 – 6.07.2024
Ogłoszenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego – Browar Fortuna
Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego – Browar Fortuna
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/1 – 4.07.2024
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Orzechowo
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w m. Czeszewo
Informacja Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o wykazie części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w miejscowości Września
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/1 – 1.07.2024
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/2 – 27.06.2024
Ostrzeżenie meteorologiczne – upał/2 – 26-28.06.2024
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/2 – 21-22.06.2024
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKACH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE DROGI GMINNEJ SKOTNIKI – BIECHÓWKO
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/2 – 19.06.2024
Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji dot. pozwolenia wodnoprawnego w ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej Miłosław – Skotniki
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/1 – 17.06.2024
Ogłoszenie postępowania zakupowego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu na prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu
ENEA Operator sp. z o.o. – PLANOWANE WYŁĄCZENIA
ENEA Operator sp. z o.o. – PLANOWANE WYŁĄCZENIA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie odwiertu Miłosław-7H
Informacja Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o ogłoszeniu przetargów na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, gm. Września
Wniosek Wójta Gminy Krzykosy do PPIS w Środzie Wielkopolskiej
III sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 14.06.2024
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Orzechowo
Spotkanie dot. programu CZYSTE POWIETRZE – Gorzyce 5.06.2024
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy o wezwaniu do uzupełnienia wniosku
ENEA Operator sp. z o.o. – PLANOWANE WYŁĄCZENIA
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Gorzyce
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/2 – 28.05.2024
Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/1 – 27.05.2024
Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Sklejka Orzechowo S.A.
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/1 – 24.05.2024
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej na odcinku Skotniki – Biechówko
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/2 – 22-23.05.2024
ENEA Operator sp. z o.o. – PLANOWANE WYŁĄCZENIA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Orzechowo
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze/1 – 20.05.2024
II Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 27 maja 2024 r.
Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr/1 – 17.05.2024
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – wykonanie otworu hydrogeologicznego – obręb Pałczyn
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czeszewie przy ul. Leśnej oraz w Pałczynie
Informacja Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o wykazie części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie – Orzechowo
Obwieszczenie Burmistrza MiG Września o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – melioracje łąk i pastwisk Nowa Wieś Królewska i Krzywa Góra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. kadr i płac w Urzędzie Gminy Miłosław
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Pałczyn
ENEA Operator sp. z o.o. – PLANOWANE WYŁĄCZENIA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Skotniki – dz. nr 46/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Skotniki – dz. nr 86/3 i 89
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – przebudowa drogi powiatowej nr 2913P na odcinku Bugaj – Gorzyce – Łagiewki
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Miłosław
I Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 7 maja 2024 r.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa drogi gminnej Skotniki – Biechówko
Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki – 26.04.2024
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze – 25.04.2024
Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki – 24-25.04.2024
Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki – 23-24.04.2024
Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na 2024 rok
Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki – 20-23.04.2024
Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia o wszczęciu postępowania – Budowa drogi Pięczkowo
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. NARODZENIA NMP W BIECHOWIE NA MODERNIZACJĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ W KOŚCIELE KLASZTORNYM W BIECHOWIE (KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. NARODZENIA NMP)
Ostrzeżenie meteorologiczne – burze – 16 .04 2024
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego gminy Miłosław
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – wykonanie urządzenia wodnego w m. Orzechowo
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Książno
Obwieszczenie o podjęciu postępowania ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Książno
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia – budowa elektrowni fotowoltaicznej – Biechowo
LXVII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 22 marca 2024 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Orzechowo
Obwieszczenie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu – budowa budynku inwentarskiego w m. Czeszewo
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa budynku inwentarskiego w m. Czeszewo
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wrzesińskiej i Pałczyńskiej w Miłosławiu
Informacja o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia – Pałczyn
Ogłoszenie postępowania zakupowego na prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym w zespole kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu – etap II
Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Gminy Miłosław
Komunikat Rzecznika Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych dot. manewrów wojskowych
Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektów celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Skotniki dz. nr 86/3 i 89
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania – budowa farmy fotowoltaicznej w m. Skotniki dz. nr 46/1
Zarządzenie ws. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
Zarządzenie ws. przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r.
LXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU – 28 LUTEGO 2024 R.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Orzechowo
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP ul. 11Listopada Miłosław oraz w rejonie stawu Bażantarnia w Bugaju
Informacja o realizacji przez Siły Zbrojne RP ćwiczenia wojskowego pk. DRAGON-24
OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA ŁAWNIKÓW
Informacja o naborze kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Niechanowo
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii kablowej średniego napięcia w m. Pałczyn
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej w m. Miłosław
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Skotniki