POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad „Raportem o stanie gminy Miłosław za rok 2022”

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad „Raportem o stanie gminy Miłosław za rok 2022”

Zgodnie z §28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Burmistrz Gminy Miłosław przedstawił Radzie Miejskiej „Raport o stanie gminy Miłosław za 2022 rok”, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2022 roku.


Uprzejmie informuję, że w dniu 14 czerwca 2023 roku o godz. 16.00 w sali sesyjnej  Urzędu Gminy Miłosław podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do biura Rady Miejskiej w Miłosławiu (pok. nr 32, budynek A) w godzinach pracy urzędu najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. do 13 czerwca 2023 roku.


PRZYKŁADOWY WZÓR ZGŁOSZENIA ORAZ KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W PLIKACH ZAMIESZCZONYCH PONIŻEJ.


 


Przewodniczący Rady Miejskiej


 (-) mgr Dawid Strzelczyk

Załączniki:

  • przykładowy wzór zgłoszenia z oświadczeniem.doc
  • przykładowy wzór zgłoszenia z oświadczeniem.pdf
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby uczestniczącej w sesji.doc
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby uczestniczącej w sesji.pdf
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby udzielającej poparcia uczestnikowi sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu.doc
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby udzielającej poparcia uczestnikowi sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu.pdf