POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Wielojęzyczny standardowy formularz do dokumentu urzędowego

Wielojęzyczny standardowy formularz do dokumentu urzędowego

Wielojęzyczny standardowy formularz do dokumentu urzędowego (tłumaczenie pomocnicze do: odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.)


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1, tel. 61 438-37-45,


adres e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


– poniedziałki 8.00-16.00


– od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport),


– pisemny wniosek,


– potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie formularza.


 


Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu/aktów do Bazy Usług Stanu Cywilnego, nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:


·         wraz z wnioskiem o wydanie dokumentu, do którego będzie dołączony,


·         po wydaniu dokumentu, do którego będzie dołączony, jeżeli dokument wydano w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miłosławiu – z wnioskiem o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza należy złożyć dokument, do którego ma zostać dołączony formularz.


 


OPŁATY


Opłatę za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza w wysokości 17 zł wnosi się:


·         kartą płatniczą w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego lub


·         przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:


            17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


DODATKOWE INFORMACJE


We wniosku należy wskazać język państwa członkowskiego, w którym będzie przedłożony wielojęzyczny standardowy formularz.


Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania dokumentu, do którego będzie dołączony.


Formularz jako samodzielny dokument nie ma żadnej wartości prawnej. Może być przedstawiany tylko z dokumentem, do którego został wydany.


 


PODSTAWA PRAWNA


– Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 860),


– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.


 

Załączniki:

  • Wniosek o wydanie formularza wielojęzycznego.doc