POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław dla części obrębów Miłosław, Białe Piątkowo, Bugaj, Kębłowo, Książno, Mikuszewo

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław dla części obrębów Miłosław, Białe Piątkowo, Bugaj, Kębłowo, Książno, Mikuszewo