POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Miłosław

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Miłosław

INFORMACJA


Burmistrz Gminy Miłosław informuje  o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach programu priorytetowego : Usuwanie  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Miłosław.


Wytwórcy odpadów rolniczych z terenu Gminy Miłosław zobowiązani będą pokryć samodzielnie  na podstawie  faktury otrzymanej od Odbierającego odpady koszty usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przekraczające kwotę 500 zł brutto/1Mg odpadu.


Osoby zainteresowane usunięciem odpadów rolniczych prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Miłosław w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021r. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych na ten cel.


Kontakt: Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Tel. 61 438 37 29 / 61 438 37 32 / 61 438 37 56

Załączniki:

  • załącznik dot. PKD.pdf
  • Wniosek dot. usuwania odpadów z folii rolniczych i innych.pdf