POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > zebranie mieszkańców sołectwa Bugaj – 11.04.2019

zebranie mieszkańców sołectwa Bugaj – 11.04.2019

Miłosław, dnia 2 kwietnia 2019 r.


 


O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) w świetlicy w Szkole Podstawowej w Bugaju podczas zebrania mieszkańców sołectwa Bugaj, które rozpocznie się o godz. 17.00, zostaną przeprowadzone:


– konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany statutu sołectwa Bugaj,


– wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Bugaj.


 


B U R M I S T R Z

(-) Hubert Gruszczyński