POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > zebranie mieszkańców sołectwa Białe Piątkowo – 28.03.2019

zebranie mieszkańców sołectwa Białe Piątkowo – 28.03.2019

Miłosław, dnia 19 marca 2019 r.


 


O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 28 marca 2019 r. (czwartek) w świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie podczas zebrania mieszkańców sołectwa Białe Piątkowo, które rozpocznie się o godz. 19.00, zostaną przeprowadzone:


– konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany statutu sołectwa Białe Piątkowo,


– wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Białe Piątkowo.


 


B U R M I S T R Z

(-) Hubert Gruszczyński