POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Podpisanie umowy – 2017r.

Gmina Miłosław dnia 26.06.2017r. podpisała umowę z Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”.  Całkowity koszt  przedsięwzięcia wyniósł 35.000,00 zł. Fundusz udziela Beneficjentowi dotację do kwoty ogólnej 30.000,00 zł co stanowi 85,72%  całkowitych kosztów.  W ramach   przedsięwzięcia gmina miała wykonać cięcia odmładzające i usuwanie posuszu oraz nasadzenia drzew i krzewów w części leśnej  parku i ogrodowej.  


W związku z nawałnicą jaka przeszła 11 sierpnia 2017r. przez Gminę Miłosław czyniąc ogromne szkody w zabytkowym parku w Miłosławiu Gmina Miłosław  podpisała aneks z Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  o zmianę kategorii usług na które miałaby być przeznaczona dotacja na porządkowanie powalonych drzew. W pierwszej kolejności należy uprzątnąć połamane i powalone drzewa wraz z korzeniami. Prace te należy wykonać zarówno w części leśnej parku jak i ogrodowej. Po skutkach nawałnicy nie jest możliwe wykonanie cięć odmładzających, usuwanie posuszu oraz dokonanie nowych nasadzeń. W zwiazku z powyższym Gmina podpisała dwa aneksy na zmianę terminu zadania i zmiane kategori usług.


Termin zakończenia przedsiewzięcia: 31.01.2018r.


 Więcej informacji: http://www.wfosgw.poznan.plWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska


i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


ul. Szczepanowskiego 15A


60-541 Poznań


tel: +48 (61) 845-62-48 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/zakonczone-nabory/nabor-przyroda-2017/