POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sieć Dobrego Wsparcia

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, na terenie subregionu konińskiego realizuje projekt pn.: „Sieć Dobrego Wsparcia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Wyłączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.
W przypadku pytań, proszę o kontakt pod nr telefonu: 736 551 101