POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2014-2018 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 08.12. do 30.12.2014

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 08.12. do 30.12.2014

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
tj. od 8 do 30 grudnia 2014 roku19 grudnia 2014 r. wspólne posiedzenie Komisji
Podczas posiedzenia radni zaopiniowali materiały na III sesję Rady Miejskiej.


Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
1. 17.12.2014 r. – Uchwała Nr SO-0952/55/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Miłosław na rok 2015;
2. 17.12.2014 r. – Uchwała Nr SO-0957/55/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2014 r. wyrażającą opinię o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Miłosław projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2027;
3. 17.12.2014 r. – pismo Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
z prośbą o przystąpienie Gminy Miłosław do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
4. 19.12.2014 r. – prośba pana Jerzego Walkowiaka, występującego w imieniu mieszkańców o uniemożliwienie powstania fermy norek amerykańskich
w miejscowości Biechówko oraz w innych miejscach w przyszłości;
5. 19.12.2014 r. – pisma panów Jerzego Walkowiaka oraz Roberta Piłata z żądaniem zawieszenia wszystkich postępowań administracyjnych związanych w jakikolwiek sposób z umożliwieniem lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Miłosław do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP;
6. 29.12.2014 r. – zgłoszenie powstania klubu radnych „Razem dla Gminy Miłosław”, w skład którego weszło 9 radnych.
7. 30.12.2014 r. – pismo Ks. Proboszcza Parafii w Miłosławiu z prośbą o pomoc finansową dla sióstr Dominikanek w związku z pożarem poddasza – temat zostanie omówiony w trakcie omawiania projektu budżetu na 2015 rok.
W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem:
– w spotkaniu wigilijnym, na zaproszenie Starosty Wrzesińskiego, które odbyło się dniu 22 grudnia 2014 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni;
– w wystawie z kolekcji Seweryna Mielżyńskiego, którą zaprezentowano 12 grudnia na wystawie w kościele poewangelickim w Miłosławiu – uroczystość była kolejną imprezą upamiętniającą 700 – lecie Miłosławia;
– 27 grudnia 2014 r. z okazji 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego wspólnie z panem Burmistrzem złożyliśmy kwiaty na grobie Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Miłosławiu.
– w okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w spotkaniach gwiazdkowych w miejscowościach Bugaj. Lipie, Białe Piątkowo, Nowa Wieś Podgórna.
       


 Przewodniczący Rady Miejskiej
            (-) Hubert Gruszczyński