POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 1 lipca do 14 lipca 2014 roku

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 1 lipca do 14 lipca 2014 roku

I.  Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 21/2014 z dnia 19 maja 2014 roku dotyczącego zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.
2. Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 1 lipca 2014 roku
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XLII/212/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 r.


II. Sprawy bieżące:
 W sobotę 12 lipca brałem udział w obchodach 80 lecia istnienia jednostki OSP w Mikuszewie.


II Sprzedaż Nieruchomości:


1. W dniu 24 czerwca ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Miłosław.
 Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2014r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy 
 Na stronie internetowej gminy znajdują się szczegółowe informacje dotyczące  przedmiotowej nieruchomości i warunkach przystąpienia do przetargu.
  
            Burmistrz
                 (-)  Zbigniew Skikiewicz