POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji w dniu 30 czerwca 2014 r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji w dniu 30 czerwca 2014 r.

Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru dostarczono:
1) Uchwałę Nr XLII/224/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłosław za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w 2013 roku;
2) Uchwałę Nr XLII/225/14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław;
3) Uchwałę Nr XLII/226/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania;
4) Uchwałę Nr XLII/227/14 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej z okazji 700 – lecia Miłosławia;
5) Uchwałę Nr XLII/228/14 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego
w Orzechowie przy ul. Miłosławskiej stanowiącego mienie komunalne;
6) Uchwałę Nr XLII/229/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Orzechowie;
7) Uchwałę Nr XLII/230/14 w sprawie zbycia lokali mieszkalnych położonych
w Miłosławiu przy ul. Różowej stanowiących mienie komunalne;
8) Uchwałę Nr XLII/231/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Miłosławiu;
9) Uchwałę Nr XLII/232/14 w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Orzechowie;
10) Uchwałę Nr XLII/233/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław
na 2014 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała:
1) Uchwałę Nr XLII/224/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłosław za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w 2013 roku;
2) Uchwałę Nr XLII/225/14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław;
3) Uchwałę Nr XLII/226/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania;
4) Uchwałę Nr XLII/233/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2014 rok.
 Do redakcji Dziennika Urzędowego w celu opublikowania wysłana została Uchwała
 Nr XLII/226/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli  prawidłowości ich wykorzystywania. Akt ten został opublikowany w dniu 3 lipca  2014 roku. 
  
           Burmistrz
                 (-)  Zbigniew Skikiewicz