POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie – Przebudowa linii- Września – Miłosław – działka 61,40,37/1-obręb Pałczyn

Obwieszczenie – Przebudowa linii- Września – Miłosław – działka 61,40,37/1-obręb Pałczyn

Miłosław, dnia 26.06.2014 r.Nr IŚR.6733.6.2014
 O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia


o wydaniu decyzji w dniu 26.06.2014 rokudla przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Września – Miłosław na działkach nr ewid. 61, 40, 37/1 obręb PAŁCZYN


 


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


 Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– strona internetowa,
– a/a,