POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2014r.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2014r.


Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych


na sesji w dniu 30 stycznia 2014 r.1. Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru  Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego otrzymał:


1) Uchwałę Nr XXXIX/200/14 w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Miłosław;
2) Uchwałę Nr XXXIX/201/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;
3) Uchwałę Nr XXXIX/202/14 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego;
4) Uchwałę Nr XXXIX/203/14 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego;
5) Uchwałę Nr XXXIX/204/14 w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2013 na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej;
6) Uchwałę Nr XXXIX/205/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2014 rok.
2.  Regionalna Izba Obrachunkowa  w Poznaniu i Koninie otrzymała :
1) Uchwałę Nr XXXIX/201/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;
2) Uchwałę Nr XXXIX/202/14 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego;
3) Uchwałę Nr XXXIX/203/14 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego;
4) Uchwałę Nr XXXIX/205/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2014 rok.
3. Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej dostarczono uchwałę Nr XXXIX/204/14 w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2013 na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej, podjętą podczas sesji w dniu 30 stycznia 2014 roku.    Do Urzędu Miasta Gniezno przesłano uchwałę Nr XXXIX/200/14 w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Miłosław.


4. Do Redakcji Dziennika Urzędowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu opublikowania skierowano :
1)  Uchwałę Nr XXXIX/201/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;
2) Uchwałę Nr XXXIX/202/14 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego;
3) Uchwałę Nr XXXIX/203/14 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego.
 Treść tych uchwał została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym w dniu 4 lutego 2014 roku pod poz. 751, 752 i 753.


Burmistrz 
(-) Zbigniew Skikiewicz