POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa sieci kanalizacyjnej – Bugaj

Obwieszczenie o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa sieci kanalizacyjnej – Bugaj

 


     
Miłosław, dnia 20.03.2014 r.


Nr IŚR.6733.1.2014
 O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia


o wydaniu decyzji w dniu 20.03.2014 rokudla inwestycji polegającej na:PRZEBUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ


na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 96 obręb Bugaj


 


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
              
Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony   
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


 Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– tablica ogłoszeń sołectwo Bugaj,
– strona internetowa,
– a/a,