POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Lista wyników konkursu ofert organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych w 2014 roku.

Lista wyników konkursu ofert organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych w 2014 roku.


              Lista wyników konkursu ofert organizacji pozarządowych w zakresie


                         zadań   publicznych w 2014 roku.           
                                             W dniu 14.02.2014 roku Komisja konkursowa wybrała oferty:
                                                                                         
Miłosławskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym
 w zakresie: działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych:
           a)  Organizowanie imprez integracyjnych( spotkania z osobami   
       niepełnosprawnymi – w wysokości:                                             1.500,- zł                                                                                                                            
b) Pomoc i profilaktyka osobom chorym i niepełnosprawnym –  
                                                                                 w wysokości:      6.500,- zł     


oraz Stowarzyszenia Pomocy KRĄG Nowe Miasto nad Wartą
w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:                                              
 
           a) Realizacja programów pomocy dla osób bezdomnych –
                                                                                          w wysokości:  5.000,- zł


Oferty oceniano pod względem formalnym i merytorycznym. Wszystkie oferty spełniły kryterium oceny formalnej.
          Pod względem merytorycznym oferty oceniano na podstawie punktów. Aby Stowarzyszenie mogło otrzymać dotację Komisja przyjęła ocenę minimalną 30 pkt. Maksymalna ilość to 50 punktów.
           Oferta złożona przez Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym                               i   Niepełnosprawnym w  zakresie działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych – organizowanie imprez integracyjnych (spotkania z osobami niepełnosprawnymi) – tytuł zadania „Spotkanie Wigilijne 2014”po ocenie Komisji uzyskała 43/50 pkt.  Za zadanie drugie z zakresu działalności na rzecz  osób niepełnosprawnych – Pomoc i profilaktyka osobom chorym i niepełnosprawnym – tytuł zadania „Realizacja rehabilitacji w gabinecie rehabilitacyjnym w Miłosławiu” Stowarzyszenie otrzymało 43/50 pkt.  Trzecie zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – realizacja programów pomocy dla osób bezdomnych – tytuł zadania: „Pomoc osobom bezdomnym” które realizowane będzie przez Stowarzyszenie Pomocy KRĄG Nowe Miasto n/W otrzymało 50/50 pkt.