POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 31 grudnia 2013 do dnia 30 stycznia 2014 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 31 grudnia 2013 do dnia 30 stycznia 2014 r.


Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
 tj. od dnia 31 grudnia 2013 do dnia 30 stycznia 2014 r.I. Podjęte zarządzenia.
1. Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 grudnia 2013 roku 
w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXVIII/199/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2. Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXVII z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.
3. Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 stycznia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań.


II. Sprawy bieżące.
1. W dniu 15 stycznia 2014 roku ogłoszone zostały konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniem i patologiom społecznym w gminie Miłosław
w 2014 roku. Termin przyjmowania ofert mija w dniu 7 lutego 2014 roku.
2. W okresie sprawozdawczym odbywały się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP z terenu gminy.
3. Stan zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi  217 680,63 złotych i przedstawia się następująco:
Osoby prawne
– podatek od nieruchomości  – 148.312,00
Osoby fizyczne
– podatek rolny   –  12 984,90
– podatek od nieruchomości  –  56 315,73
– podatek leśny    –        68,00
         Burmistrz
        (-) mgr Zbigniew Skikiewicz