POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 30 października 2013 roku do dnia 17 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 30 października 2013 roku do dnia 17 grudnia 2013 roku.

 
Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
 tj. od dnia 30 października 2013 roku do dnia 17 grudnia 2013 roku.


I. Podjęte zarządzenia.
1. Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie na rok szkolny 2013/2014 – Szkoła Podstawowa
w Orzechowie.
2. Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie na rok szkolny 2013/2014 – Gimnazjum Orzechowo
3. Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokalne mieszkalne.
4. Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych położonych
w budynkach komunalnych.
5. Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
6. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2014 – 2027.
7. Zarządzenie nr 45/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
8. Zarządzenie nr 46/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok.
9. Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 46/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku.
10. Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2013 rok.


 II. Sprzedaż mienia.
1. Zaplanowany na dzień 7 listopada 2013 r. przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miłosław, tj działka nr 484/1; 484/2; 485/2 i Orzechowo przy ul. Miłosławskiej, działka nr 555/2 się nie dobył ze względu na brak oferentów.
2. Wynikiem Negatywnym zakończył się zaplanowany na dzień 15 listopada przetarg na sprzedaż działek położonych w Biechowie, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne z powodu braku zainteresowania ofertą.
3. Na kolejne ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia rokowań w dniu 5 grudnia 2013 r. na sprzedaż działek położonych w m. Orzechowo, zabrakło oferentów. Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.
III. Zamówienia publiczne
1. W dniu 12 listopada mijał termin przyjmowania ofert na ogłoszony przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – trasa od nr 1 do nr 5. W wyznaczonym terminie wpłynęło dla 14 ofert tj. dla: 
– Tras nr 1, 2  i 3 po 4 oferty
– Tras nr 4 i 5  po 1 ofercie.
W wyniku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę dla tras od nr 1 do nr 5 firmy „IGLESPOL” Z. Iglewski i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą we Wrześni. Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 458,3 tys. zł. 
2. W dniu 7 listopada ogłoszony został przetarg nieograniczony na usługi zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych w 2014 roku na zadania od nr 1 do nr 17. Termin przyjmowania ofert upływał w dniu na 19 listopada o godz. 10.00
w wyznaczonym termie dla:
– zadania nr 1 wpłynęło 5 ofert
– zadania nr 2,  3, 4, 5, 7,  8  po  4 oferty
– zadania 6,  9, 10, 11, 13, 16, 17  po  3 oferty
– zadania 12, 14 i 15 po  5 ofert
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały podpisane umowy na wykonanie usług, i tak:  
• dla zadania nr 2, 3, 4, 5 i 7 z  firmą PHU z siedzibą w Bugaju. dz. 235/10, reprezentowaną przez Panią Klaudię Głowacką.
• dla zadanie nr 6 i 9 z firmą Publiczny Transport reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Szwabińskiego z siedzibą w Orzechowie.
• dla zadania nr 8, 10, 13, 16, 17 z firmą AN-BUD z siedzibą w Miłosławiu, reprezentowaną przez Panią Annę Głowacką .
• dla zadania o numerze 1,12.14,15 z firmą PHU Daria Głowacka-Jankowiak z siedzibą w Bugaju,  dz. 235/10,  62-320 Miłosław. 


IV. Sprawy bieżące:
1. W dniu 28 listopada 2013 rok Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie obchodził  X lecia pracy w obchodach uczestniczył Zastępca Burmistrza Pan Błażej Pera.
2. 6 grudnia odbyło spotkanie dzieci z Mikołajem odbyło się w Miłosławskim Centrum Kultury.
3. W dniu wczorajszym podpisane zostały akty notarialne potwierdzające wykup mieszkań w Białym Piątkowie.
4. Dzisiaj tj. 17 grudnia na schodach kaplicy ufundowanej przez hr Franciszkę Mielżyńska został zapalone znicze w rocznicę śmierci Śp. Seweryna Mielżyńskiego. Filip Skoraczewski pisze o hrabiostwie Mielżyńskich, iż żyli
w zaciszu drogiego ich sercu Miłosławia, wspólnie i serdecznie kochali społeczeństwo, wspólnie i szczerze pracowali dla dobra ogółu świadcząc dobrodziejstwo o których rzadko się świat dowiadywał.
        Burmistrz
        (-) Zbigniew Skikiewicz