POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji w dniu 29 października 2013 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu podjętych na sesji w dniu 29 października 2013 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w  Miłosławiu
podjętych na sesji w dniu 29 października 2013 roku


Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kontroli, Prawny i Nadzoru przesłano:
1) Uchwałę Nr XXXVI/182/13 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 roku;
2) Uchwałę Nr XXXVI/183/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;
3) Uchwałę Nr XXXVI/184/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok;
4) Uchwałę Nr XXXVI/185/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok;
5) Uchwałę Nr XXXVI/186/13 w sprawie stawek opłaty targowej na 2014 rok;
6) Uchwałę Nr XXXVI/187/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych;
7) Uchwałę Nr XXXVI/188/13 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
8) Uchwałę Nr XXXVI/189/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/159/13 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław;
9) Uchwałę Nr XXXVI/190/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;
10) Uchwałę Nr XXXVI/191/13 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała:
1) Uchwałę Nr XXXVI/183/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;
2) Uchwałę Nr XXXVI/184/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok;
3) Uchwałę Nr XXXVI/185/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok;
4) Uchwałę Nr XXXVI/186/13 w sprawie stawek opłaty targowej na 2014 rok;
5) Uchwałę Nr XXXVI/189/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/159/13 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław.


Do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego w celu opublikowania dostarczona została:
1) Uchwała Nr XXXVI/183/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. 
2) Uchwała Nr XXXVI/184/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok;
3) Uchwała Nr XXXVI/185/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok;
4) Uchwała Nr XXXVI/186/13 w sprawie stawek opłaty targowej na 2014 rok;
5) Uchwała Nr XXXVI/188/13 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
6) Uchwała Nr XXXVI/189/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/159/13 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław.


Uchwały podatkowe opublikowano w dniu 4 listopada 2013 roku.
Natomiast uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego i uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/159/13 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław opublikowane zostały w dniu 29 listopada br.
        Burmistrz
        (-) Zbigniew Skikiewicz