POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 17 grudnia 2013 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 17 grudnia 2013 roku

Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji
w dniu 17 grudnia 2013 roku


Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli i Nadzoru przesłane zostały:
1) Uchwała Nr XXXVII/192/13 w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Miłosław na rok 2014;
2) Uchwała Nr XXXVII/193/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego;
3) Uchwała Nr XXXVII/194/13 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2014 rok;
4) Uchwała Nr XXXVII/195/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;
5) Uchwała Nr XXXVII/196/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2014 – 2027;
6) Uchwała Nr XXXVII/197/13 w sprawie uchwały budżetowej na  rok 2014.


Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Koninie  przedłożono
1) Uchwałę Nr XXXVII/194/13 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2014 rok;
2) Uchwałę Nr XXXVII/195/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;
3) Uchwałę Nr XXXVII/197/13 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
4) Uchwała Nr XXXVII/196/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miłosław na lata 2014  – 2027.


W celu ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym wniosłem o opublikowanie uchwał o następujących numerach:
1. XXXVII/193/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego


2.  XXXVII/197/13 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. 
3. XXXVII/195/13 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od Nieruchomości na 2014 rok
Treść dwóch ostatnich uchwał została ogłoszona w dniu 30 grudnia.


         Burmistrz
        (-) Zbigniew Skikiewicz